Aktuellt

Riksdagsledamot vald till president för OSSE:s parlamentariska församling

Publicerad: 9 juli 2021 klockan 12.11

Under OSSE:s parlamentariska församlings session den 30 juni–6 juli valdes den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) till församlingens president.

I sitt tal på sessionen framhöll ledamoten Margareta Cederfelt (M) parlamentarikernas stora ansvar för att arbeta för ett säkrare Europa med respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och länders territoriella integritet. Margareta Cederfelt (M) lyfte även klimatförändringar som en av hennes prioriteringar och en önskan om att världen skall komma tillbaka starkare efter coronapandemin.

– Jag anser att OSSE som säkerhetsorganisation är unik, sade Margareta Cederfelt (M) i sitt tal och underströk samtidigt att det breda säkerhetsperspektivet inom OSSE är en styrka.

Margareta Cederfelt (M) valdes till president för OSSE för ett år framöver. Samtidigt valdes även nya vice-presidenter, presidier i de tre kommittéerna samt rapportörer.

Migration, terrorism och Arktis på agendan

Under sessionen presenterades arbetet med församlingens senaste valobservationer, de olika kommittéernas rapporter samt redogörelser från församlingens president, kassör och generalsekreterare. Rapporterna berörde ämnen som migration, terrorism, arktiska frågor, klimatförändringar, jämställdhet och människohandel. Församlingen antog även tre brådskande resolutioner under mötet. Sessionen hölls både fysiskt på plats i Wien och digitalt.

Den svenska riksdagsledamoten Johan Büser (S) valdes under samma session till rapportör för kommittén för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitära frågor.

Ledamöter

Från riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling deltog:

Om OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 57 medlemsländer.

Mer information

Kontaktpersoner för media

  • Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 0730-96 64 67, e-post: fredrik.svensson@riksdagen.se.
  • Aron Björk, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-222 43 74, e-post: aron.bjork@riksdagen.se.