Aktuellt

Ledamöter begär misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Publicerad: 17 juni 2021 klockan 14.09

36 ledamöter från Sverigedemokraterna har den 17 juni begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Omröstningen kommer att hållas måndagen den 21 juni klockan 10.

Riksdagen kan uttala sitt misstroende mot ett enskilt statsråd eller mot hela regeringen, en misstroendeförklaring.

En begäran om misstroendeförklaring ska läggas fram av ledamöter under ett kammarsammanträde. Begäran ska också lämnas in skriftligen med underskrifter från minst 35 ledamöter. 36 ledamöter har nu begärt att riksdagen ska hålla en omröstning om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Omröstningen kommer att hållas måndagen den 21 juni klockan 10.

Begäran om misstroendeförklaring(pdf, 3 MB)

Omröstningen måndagen den 21 juni går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. Den tolkas till teckenspråk.

Webb-tv

Så går processen till

Om talmannen anser att det finns förutsättningar att ta upp begäran om misstroendeförklaring till prövning bordlägger talmannen ärendet, vilket innebär att ärendet får vila till nästa sammanträde.

Vid det andra sammanträdet bordläggs ärendet igen. På det tredje sammanträdet får själva omröstningen ske, men den kan skjutas upp till det följande sammanträdet. På det sammanträdet ska ärendet senast avgöras.

Minst 175 röster krävs för misstroendeförklaring

För att en misstroendeförklaring ska riktas mot ett statsråd måste minst hälften av riksdagens ledamöter rösta ja, det vill säga minst 175 ledamöter ställa sig bakom misstroendeförklaringen. Om tillräckligt många röstar för misstroendeförklaringen ska talmannen entlediga statsrådet. Gäller misstroendet statsministern måste hela regeringen avgå. Regeringen kan förhindra detta genom att inom en vecka från misstroendeförklaringen besluta om extra val till riksdagen.

Med anledning av den pågående coronapandemin har riksdagspartiernas gruppledare kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren. Eftersom minst 175 ledamöter måste rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara misstroende kommer riksdagspartiernas överenskommelse om att bara 55 ledamöter ska vara på plats inte att tillämpas i samband med den här omröstningen.

Misstroendeförklaringar

Riksdagsordningen och regeringsformen

Regeringsformen (RF) beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Riksdagsordningen (RO) innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Proceduren kring misstroendeförklaringar beskrivs i följande bestämmelser:

  • 6 kap. 7 § RF Entledigande av statsråd vid misstroendeförklaring
  • 13 kap. 4 § RF Yrkande om misstroendeförklaring och när det inte kan tas upp till prövning
  • 6 kap. 13 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska tas upp på föredragningslistan
  • 9 kap. 25 § RO Yrkande om misstroendeförklaring ska framställas vid sammanträde och skriftligt så snart det har framställts
  • 11 kap. 3§ RO Bordläggning och tid för avgörande av misstroendeförklaring
  • 11 kap. 14 § RO Hanteringen vid två eller flera yrkanden om misstroendeförklaring