Aktuellt

Extra ändringsbudget: Ja till förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona föreslås

Publicerad: 22 juni 2021 klockan 14.40

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, ersättningar inom sjukförsäkringen förlängs och omställningsstödet utökas. Vidare ges ytterligare stöd till kultur och idrott samt insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridningen av covid-19. Vänsterpartiet är positivt till de flesta av regeringens förslag, men säger nej till ett av dem i en reservation.

Regeringen har lagt fram en rad förslag till åtgärder med anledning av spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Ett förslag till lagändring innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Denna lagändring ska börja gälla den 29 juni 2021. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet anser att det är viktigt att ansökningar, avstämningar och utbetalningar för den nya stödperioden hanteras så effektivt som möjligt, så att företag inte behöver vänta längre än nödvändigt på stöd som de har rätt till.

Ändringar i statens budget för 2021

Regeringen föreslår vidare ändringar i statens budget för år 2021:

  • Ytterligare pengar satsas på att förlänga ersättningarna inom sjukförsäkringen och på sjuklönekostnader.
  • Medel tillförs för att utöka omställningsstödet och omsättningsstödet till vissa typer av företag.
  • Kultur, idrott och civilsamhälle får ytterligare stöd.
  • Mer pengar satsas också på insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridning.
  • Regeringen ska få rätt att ge kreditgarantier eller besluta om en låneram för SAS.

Regeringens förslag innebär att de anvisade medlen i statsbudgeten ökar med 15,2 miljarder kronor år 2021. Den största delen av ökningen rör höga sjuklönekostnader, tillfälligt stöd för hyreskostnader och mer resurser till testning. Statens lånebehov väntas öka med 20,7 miljarder kronor och statens finansiella sparande minskar med samma summa. Det motsvarar 0,4 procent av bruttonationalprodukten, BNP.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet riktar tre uppmaningar till regeringen

Finansutskottet föreslår också att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att åtgärda brister i de befintliga krisstöden till företag. Regeringen bör se över

  • reglerna om krisstöd till enskilda företagare som varit sjukskrivna eller föräldralediga
  • reglerna om krisstöd till de företag som fått stöd från Statens kulturråd under pandemin
  • flexibiliteten när det gäller jämförelsemånad i reglerna kring stöd vid korttidsarbete för verksamheter som har säsongsvariationer.

V har invändningar i en reservation

Vänsterpartiet säger ja till de flesta av regeringens förslag, men föreslår att riksdagen ska säga nej till förslaget om att regeringen ska få rätt att ge kreditgarantier eller besluta om en låneram för SAS. Partiet anser till exempel att regeringen borde ha villkorat förslaget om kreditgarantier eller låneram med att SAS tar fram en handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 23 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU52 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (publiceras den 22 juni)

Kontaktpersoner för media

Kontaktpersoner är:

Camilla Holmén, utskottsråd finansutskottet, telefon 08-786 43 42, e-post camilla.holmen@riksdagen.se.

Malcolm Pettersson, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 57 55, e-post malcolm.pettersson@riksdagen.se.