Aktuellt

Nordiska parlamentariker diskuterade cybersäkerhet och coronapandemin vid digitalt möte

Publicerad: 24 juni 2021 klockan 11.22

Den 28–30 juni möttes Nordiska rådet för sin årliga temasession. I år hölls mötesdagarna digitalt på grund av coronapandemin. Vid sessionen samlades rådets 87 parlamentariker och ett antal nordiska ministrar för att bland annat debattera cybersäkerhet, hybridhot och hanteringen av pandemin.

Cyberhot och så kallade hybridhot är prioriterade frågor i det danska presidentskapsprogrammet och de lyfts även fram i Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019. I den debatt som hölls på detta tema deltog de nordiska ministrarna med ansvar för beredskap och underrättelsetjänster.

Under temasessionen arrangerades även en frågestund med de nordiska samarbetsministrarna om hanteringen av coronapandemin.

Möte om arbetslivet efter pandemin

I samband med temasessionen bjöd Nordiska rådets norska delegation in till ett så kallat gemensamt möte där rådet diskuterade följderna av coronapandemin under rubriken Framtidens arbetsliv – i pandemins fotspår.

Vid mötet diskuterade deltagarna bland annat hur den ökade digitaliseringen under pandemin kan stärka den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Förslag från medlemmarna debatterades

Under mötesdagarna  debatterade och behandlade Nordiska rådets medlemmar medlemsförslag som bland annat handlade om att stärka nordiska mediers kompetens på området undersökande journalistik, koldioxidminskningar vid nybyggnation, integration samt mottagande av flyktingar och asylsökande. Andra frågor som rådet beslutade om gäller att motverka kriminalitet i byggsektorn, en nordisk flygskatt samt ett förslag om att Nordiska rådets verksamhet ska bli koldioxidneutral.

Under sessionen höll även Nordiska rådets presidium, rådets fyra utskott och fem partigrupper sina vanliga möten.

Sverige deltog med drygt 20 riksdagsledamöter under temasessionen. Hans Wallmark (M) är ordförande i den svenska delegationen och Gunilla Carlsson (S) är vice ordförande.

Mer information

Kontaktperson för media

Kontaktperson för media är Lena Eklöf, delegationssekreterare, riksdagens internationella kansli, telefon 070 993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se.