Aktuellt

Istanbulkonventionen 10 år uppmärksammades vid Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

Publicerad: 28 juni 2021 klockan 13.55

Den 21–24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin sommarsession. Vid sessionen debatterades bland annat frågor om situationen i Belarus, bekämpande av afrofobi och covid-19-pandemin.

PACE:s session hölls i hybridformat och medlemmarna kunde delta både på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna. Den svenska delegationen består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter, som alla deltog i sessionen.

Istanbulkonventionen 10 år

I samband med sessionen uppmärksammades att Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, fyller 10 år. Detta gjordes genom ett interaktivt panelsamtal i hybridformat där paneldeltagarna som deltog digitalt eller på plats i Strasbourg svarade på parlamentarikernas frågor och inlägg.

I panelen ingick Nadia Murad, Nobels fredspristagare 2018, Alexander de Croo, Belgiens premiärminister, Anca Dana Dragu, talman i Rumäniens senat, Elisabeth Moreno, Frankrikes jämställdhetsminister, Dubravka Šimonovic, FN:s specialrapportör om våld mot kvinnor och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić. Från den svenska delegationen deltog Momodou Malcolm Jallow (V) i debatten.

Vid sessionen debatterades även en rapport om att öka deltagande av kvinnor från underrepresenterade grupper i det politiska beslutsfattandet. Vid denna debatt gjorde Momodou Malcolm Jallow (V) ett inlägg.

Aktualitetsdebatter om Belarus och migration

I samband med sessionen hölls även två Aktualitetsdebatter – en debatt under rubriken Situationen i Belarus: ett hot mot hela Europa och en om behovet om en effektiv solidaritetsmekanism för migration mellan europeiska länder . Vid debatten om migration höll Greklands minister för migration och asyl, Mr Notis Mitarachi, ett anförande. Från den svenska delegationen deltog Thomas Hammarberg (S) i debatten.

Andra rapporter som debatterades under veckan handlade om huruvida politiker ska kunna åtalas för uttalanden som de har gjort i sitt uppdrag, situationen för krimtartarer och en europeisk policy för diasporer. I samband med sessionen debatterades även en rapport om transparens vid och reglering av donationer till politiska partier och valkampanjer från utländska donatorer.

Covid och mediefrihet på agendan

Flera aspekter av covid-19-pandemin debatterades under sessionen. Däribland effekterna av pandemin på barns rättigheter och den socioekonomiska kris som pandemin har utlöst. Dessutom debatterades de juridiska konsekvenserna av covidpass och vaccinationsintyg och skyddet av de grundläggande rättigheterna.

Flera andra rapporter och resolutioner debatterades under veckan. Under tisdagen debatterades en rapport om mediefrihet, allmänhetens förtroende och människors rätt till information. Vid debatten gjorde Annicka Engblom (M) ett inlägg. Momodou Malcolm Jallow (V) presenterade en rapport om att bekämpa afrofobi och antisvart rasism i Europa.

I samband med debatten höll FN:s specialrapportör om rasism och intolerans, E. Tendayi Achiume, ett anförande. I debatten om rapporten deltog även Thomas Hammarberg (S).

Bland talarna vid sessionen märktes Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó som redogjorde för Ungerns prioriteringar för ordförandeskapet i Europarådet samt Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić som svarade på frågor från parlamentarikerna. I samband med sessionen valdes även en ny domare till Europadomstolen, denna gång från Kroatien.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

Mer information

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 072-716 59 25, e-post: petra.sjostrom@riksdagen.se