Aktuellt

Talmannen besökte Jämtland

Publicerad: 23 november 2021 klockan 17.48

Talman Andreas Norlén besökte Jämtlands län den 21 november. Programmet hade fokus på demokrati och gjordes som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Marita Ljung.

Talman Andreas Norlén i mitten.

Regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson, talman Andreas Norlén och landshövding Marita Ljung vid invigningen av riksdagens demokratiutställning. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen invigde riksdagens utställning Fira demokratin på Jamtli i Östersund. Därefter var det ett samtal om demokrati på det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije, Samtalet tog sin utgångspunkt bland annat från den undersökning som Sametinget gjorde för ett par år sedan om samers upplevelser av rasism.

Talman Andreas Norlén, i egenskap av ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag, överlämnade även en fana till Region Jämtland Härjedalen. Fanan ska ses som en symbolisk gåva till alla vårdanställda i respektive region. Den är ett uttryck för tacksamhet för att alla de som arbetar inom sjukvården runt om i landet har kämpat hårt under pandemin och fortsätter att kämpa.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas formerna för varje besök efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!