Aktuellt

Ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser bör godkännas av riksdagen

Publicerad: 25 november 2021 klockan 11.17

Regeringen bör ha riksdagens godkännande innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är i en gemensam reservation emot förslaget.

Regeringen aviserade tidigare i år att den vill avveckla och stänga Bromma flygplats samt ta bort flygplatsen från det nationella basutbudet av flygplatser. I augusti 2021 presenterades ett utredningsförslag, som nu är ute på remiss, om den fortsatta processen med nedläggningen.

Utskott anser att regeringen ignorerar riksdagsmajoriteten

Det nationella basutbudet av flygplatser fastställdes av regeringen 2009 till tio flygplatser. Basutbudet ska säkerställa ett effektivt och hållbart flygtranspostsystem samt garantera en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet.

Trafikutskottet anser att det är klandervärt att regeringen fortsätter arbetet med att minska det nationella basutbudet av flygplatser från tio till nio. Regeringen har i formell mening förvisso rätt att fatta ett sådant beslut. Men det innebär enligt utskottet inte att regeringen kan ignorera en riksdagsmajoritet.

Riksdagen bör godkänna ändringar i basutbudet

Enligt trafikutskottet har regeringen aktivt valt att runda riksdagens tydligt formulerade uppfattning i fråga om Bromma flygplats. Sedan 2014 har riksdagen, genom flertalet tillkännagivanden, varit tydlig med att man inte håller med regeringen i frågan. Senast i maj 2021 påtalade en majoritet av riksdagens partier i ett tillkännagivande att ett beslut om framtiden för Bromma flygplats tidigast kan fattas när flygbranschen har återhämtat sig efter coronapandemin och när det går att göra tillförlitliga prognoser om flygets utveckling.

Mot den bakgrunden föreslår trafikutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att riksdagens godkännande bör hämtas in innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser i en gemensam reservation att det inte behövs något tillkännagivande om det nationella basutbudet av flygplatser.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 1 december. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU4 Det nationella basutbudet av flygplatser

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:

Christer Åström, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 60 06, e-post:
christer.astrom@riksdagen.se