Aktuellt

Seminarium om antibiotikaresistens

Publicerad: 26 november 2021 klockan 10.33

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hälsohot som kan innebära svårbehandlade infektioner och fler dödsfall. Hur kan användningen av antibiotika för behandling av både människor och djur reduceras? Hur ökar vi kunskapen och medvetenheten om antibiotikaresistens och dess följder? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras vid Nordiska rådets svenska delegations och socialutskottets seminarium den 1 december. Seminariet är öppet för alla, anmälan krävs.

Tid: Onsdagen den 1 december klockan 13–15.45 (registrering från klockan 12.30).
Plats: Förstakammarsalen, entré via Riksplan (Norrbro 1b)
Anmälan: via e-post: nr@riksdagen.se, senast den 29 november

Hitta till riksdagen

Program

Moderator: Björn Lindahl, chefredaktör för Arbeidsliv i Norden

13:00 Välkomsthälsning samt presentation av programmet
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ordförande i Nordiska rådets utskott för Välfärd i Norden

13:05 Inledningar och presentationer

 • Bo Könberg, tidigare minister och landshövding, författare av Könberg-rapporten
 • Daniel Johansson, politisk sakkunnig, Socialdepartementet
 • Andreas Sandgren, enhetschef på Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens, Folkhälsomyndigheten
 • Karine Nordstrand, ordförande, Läkare utan gränser Norge
 • Otto Cars, grundare ReAct och senior professor i infektionssjukdomar
 • Thomas Tängdén, ordförande nationella Strama och överläkare i infektionssjukdomar

14:30 Paus

14:45 Paneldiskussion med utrymme för frågor från åhörarna

 • Sofia Nilsson (C), Socialutskottet
 • Göran Tomson, professor i hälsosystemforskning, Karolinska institutet
 • Thomas Tängdén, ordförande nationella Strama och överläkare i infektionssjukdomar
 • Christina Greko, veterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Jakob Ottosson, Livsmedelsverket
 • Karine Nordstrand, ordförande, Läkare utan gränser Norge
 • Otto Cars, grundare ReAct och senior professor i infektionssjukdomar

15:40–15:45 Avslutande ord
Kristina Nilsson (S), vice ordförande socialutskottet

Webb-tv

Seminariet kan den 1 december följas direkt via riksdagens webb-tv eller ses i efterhand.

Webb-tv

För mer information

För mer information kontakta Anna Kylili, internationell rådgivare på riksdagens internationella kansli, telefon: 08- 786 42 17, e-post: anna.kylili@riksdagen.se