Aktuellt

Miljö och mänskliga rättigheter debatterades vid Europarådets parlamentariska församlings höstsession

Publicerad: 1 oktober 2021 klockan 12.47

Den 27–30 september höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin höstsession. Vid sessionen debatterades bland annat klimat och mänskliga rättigheter, situationen i Afghanistan och könsrepresentationen i den parlamentariska församlingen.

PACE:s session hölls i hybridformat och medlemmarna kunde delta både på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna. Den svenska delegationen består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter, som alla deltog i sessionen.

Panelsamtal om miljö och mänskliga rättigheter

Under onsdagen debatterades miljö och mänskliga rättigheter: rätten till en hälsosam och hållbar miljö. Sju rapporter som behandlade olika aspekter av frågan –  klimat och migration, klimatkrisen och rättsstatens principer, forskning och miljöskydd samt mer deltagande demokrati i kampen mot klimatförändringar – debatterades och antogs.

Från den svenska delegationen deltog Carina Ohlsson (S) i debatten.
Samma dag hölls även ett panelsamtal med särskilt inbjudna gästtalare på temat miljö och mänskliga rättigheter. I panelsamtalet deltog bland annat Ungerns president János Áder, talmannen i Italiens deputeradekammare Roberto Fico, Portugals vice miljöminister och den belgiska klimataktivisten Anuna de Wever Van der Heyden. I samband med panelsamtalet framfördes även ett videomeddelande från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

Situationen i Afghanistan – en av flera brådskande debatter

Vid sessionen kan debatter om aktuella eller brådskande frågor hållas. I samband med höstsessionen hölls fyra sådana så kallade brådskande debatter.

Under torsdag förmiddag debatterades situationen i Afghanistan och konsekvenserna för Europa och regionen. Från den svenska delegationen deltog Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Alexander Christiansson (SD) i debatten. Därpå följde en aktualitetsdebatt om demokratiska utmaningar och EU-närmande på västra Balkan och Europarådets roll i dessa processer.

En brådskande debatt hölls även om det ökade migrationstrycket på gränsen till Lettland, Litauen och Polen från Belarus. Vid debatten deltog Markus Wiechel (SD). Den sista brådskande debatten behandlade frågan om cybersäkerhet.

Fler frågor på agendan

Under sessionsveckan debatterades flera frågor. Under tisdagen hölls en debatt om en rapport om socioekonomisk ojämlikhet i Europa. Från den svenska delegationen deltog Momodou Malcolm Jallow (V) i debatten. Andra rapporter som debatterades behandlade frågan om att stärka kampen mot hedersbrott och om att stärka könsrepresentation i den parlamentariska församlingen.

Under sessionen valde församlingen nya domare till Europadomstolen från Tjeckien, Ryssland och Moldavien.

Václav Havel-priset delades ut

I samband med höstsessionen delades församlingens pris för främjande av mänskliga rättigheter, Václav Havel-priset, ut. Priset som delades ut för nionde gången, gick till den belarusiska människorättsaktivisten Maria Kalesnikava.
Bland de inbjudna talarna vid sessionen märktes bland annat Nordmakedoniens vice premiärminister, Nikola Dimitrov, Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić och Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó. Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, talade också vid sessionen och svarade på frågor från församlingens medlemmar.

Mer information

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 072-716 59 25, e-post: petra.sjostrom@riksdagen.se