Aktuellt

Uppdaterade former för höstens riksdagsarbete

Publicerad: 14 oktober 2021 klockan 13.55

Talmannen och partiernas gruppledare har i en överenskommelse enats om fortsatt och stegvis normaliserande av formerna för riksdagsarbetet gällande bland annat utskottssammanträden och vissa arrangemang.

– När återöppningen i samhället nu gått in i nästa fas bedömer vi att även riksdagens arbetsformer behöver normaliseras ytterligare. Det gäller framför allt utskottens sammanträden samt besök och arrangemang i riksdagens lokaler. Vår inriktning är att genomföra en stegvis återgång i enlighet med Folkhälsomyndighetens uttalanden. Därför finns ännu en tid vissa begränsningar kvar, säger talman Andreas Norlén.

Efter ett beslut av riksdagen i juni 2020 har utskotten kunnat hålla sammanträden med ledamöter som deltar på distans. Talmannen föreslår nu, efter samråd med gruppledarna, att kammaren från och med 25 oktober upphäver detta beslut. Utskottens sammanträden kommer därmed att i fortsättningen enbart ske genom fysiska möten.

Vidare kan ledamöter enligt överenskommelsen arrangera evenemang och ta emot besökare i riksdagens lokaler, dock med begränsat deltagarantal under oktober och november.

Den nya överenskommelsen gäller från och med 13 oktober och omfattar perioden oktober-december 2021. Den följer av den inriktning som beslutades efter samråd mellan talmannen och gruppledarna den 6 september om en återgång mot normala arbetsformer i riksdagsarbetet.

Överenskommelsen sker mot bakgrund av behovet av att återgå till mer normala arbetsformer för både det parlamentariska och det partipolitiska arbetet i riksdagen, lättade restriktioner och minskad smittspridning i samhället.

Överenskommelsen i sin helhet:

Överenskommelse om riksdagsarbetet under oktober-december 2021 mot bakgrund av covid 19-pandemin(pdf, 754 kB)

För ytterligare information

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00