Aktuellt

Riksdagen stod värd för den 30:e parlamentariska Östersjökonferensen

Publicerad: 1 september 2021 klockan 10.28

Fyra svenska riksdagsledamöter deltog i den 30:e parlamentariska Östersjökonferensen som hölls den 30 augusti under svenskt värdskap. Konferensen antog en resolution riktad till medlemsländernas regeringar med fokus på stärkt samarbete, demokrati i ett förändrat medielandskap samt klimatförändringar och biologisk mångfald.

Årets parlamentariska Östersjökonferens (BSPC – Baltic Sea Parliamentary Conference) hölls digitalt, med anledning av covid-19-pandemin. Konferensen samlade närmare 190 deltagare från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem interparlamentariska organisationer, samt regeringsrepresentanter, experter och inbjudna gäster från Östersjöregionen. Från svenska delegationen deltog riksdagsledamöterna Pyry Niemi (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Pernilla Stålhammar (MP) och Aron Emilsson (SD).

Riksdagen värd för årets konferens

Sveriges riksdag stod värd för årets konferens med anledning av det svenska ordförandeskapet i BSPC. Vid konferensens öppnande hölls anförande av talman Andreas Norlén, utrikesminister Ann Linde och presidenten för konferensen, tillika svenska delegationens ordförande, Pyry Niemi (S). Temat för konferensen var "Hållbar demokrati – att möta en värld i förändring" och vikten av värnandet av demokrati var en återkommande fråga under konferensen.

Vid konferensens första session höll Norges utrikesminister, Ine Eriksen Søreide ett anförande och redogjorde för prioriteringarna för det norska ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd (CBSS). Östersjöstaternas råd är ett samarbete mellan regeringarna i Östersjöregionen och vid den årliga konferensen brukar rådet redogöra för sitt arbete och sina prioriterade områden.

Demokrati och samarbete på agendan

Konferensens andra session behandlade frågan om demokrati i ett förändrat medielandskap. Pernilla Stålhammar (MP) ledde ett panelsamtal där frågor om demokrati, digitalisering, sociala medier, motverkande av desinformation och skydd av fria medier och yttrandefrihet diskuterades. I panelsamtalet deltog bland annat Margareta Cederfelt (M) i egenskap av president för OSSE:s parlamentariska församling och Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.

I samband med konferensen hölls även en allmän debatt på temat återstarten efter covid-19-pandemin. Vid den allmänna debatten lyftes en mängd frågor från parlamentarikerna, bland annat vikten av stärkt samarbete i regionen, oron för utvecklingen i Belarus, migration och Östersjöns miljötillstånd, klimatförändringar och biologisk mångfald

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) talade vid konferensens tredje session som behandlade frågan om klimatförändringar och biologisk mångfald. I egenskap av ordförande för konferensens arbetsgrupp om klimatförändringar och biologisk mångfald redogjorde hon för gruppens arbete under året och de slutsatser gruppen har dragit.

Arbetsgruppens mandat förlängdes vid konferensen till 2023. Vid sessionen deltog även Anders Mankler, statssekreterare hos den svenska miljö- och klimatministern. Två representanter för Baltic Sea Parliamentary Youth Forum redogjorde för de rekommendationer som ungdomarna enats om under lördagens ungdomsforum.

30 år av parlamentariskt samarbete

Vid konferensen hölls även en digital jubileumsceremoni där tidigare presidenter för konferensen delade med sig av sina erfarenheter från BSPC och reflekterade över vilka möjligheter och utmaningar som BSPC och Östersjöregionen står inför. Vid jubileumsceremonin deltog även en representant från lördagens ungdomsforum som gav sin syn på vilka frågor som det politiska samarbetet borde fokusera på.

Ungdomar från Östersjöregionen samlades

I samband med konferensen hölls ett ungdomsforum, Baltic Sea Parliamentary Youth Forum, lördagen den 28 augusti. Forumet hölls på initiativ av den svenska delegationen till BSPC och medarrangörer var BSPC, Östersjöstaternas råd (CBSS) och Utrikesdepartementet.

Ungdomsforumet hölls digitalt och samlade cirka 80 ungdomar från de elva länderna i Östersjöregionen samt parlamentariker, experter och inbjudna gäster. Vid forumet diskuterades covid-19, demokrati och digitalisering och hur man kan skydda tilliten till det demokratiska systemet samt klimatförändringar och skyddet av den biologiska mångfalden i regionen.

Forumet innehöll presentationer av experter och panelsamtal och gruppdiskussioner där ungdomarna och parlamentariker hade möjlighet att föra en dialog..Vid forumet tog ungdomarna fram åtta rekommendationer som skickades vidare till BSPC.

Resolution

Vid konferensen antogs en resolution, ett antal gemensamma rekommendationer, som riktar sig till medlemsländernas regeringar. Resolutionen fokuserar på stärkt samarbete i regionen, demokrati i ett förändrat medielandskap och klimatförändringar och biologisk mångfald. Från den svenska delegationen har den svenska delegationens ordförande, Pyry Niemi (S), deltagit i arbetet med resolutionen.

Mer information

Ledamöter i riksdagens delegation till Östersjökonferensen

Kontaktperson för media

Johanna Ingvarsson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 076-117 49 19, e-post: johanna.ingvarsson@riksdagen.se