Aktuellt

Österrikes talman på officiellt besök

Publicerad: 15 september 2021 klockan 16.15

Uppdaterad: 15 september 2021 klockan 17.37

Den 13–15 september gjorde talmannen för nationalrådet, underhuset, i det österrikiska parlamentet Wolfgang Sobotka ett officiellt besök i Sverige och riksdagen.

Talman Andreas Norlén tog emot Österrikes talman den 13 september 2021. Talmännen står på trappan vid Riksplan tillsammans med sina hustrur.

Foto: Melker Dahlstrand

Talman Sobotka och hans delegation besökte Sverige mellan den 13 och 15 september på inbjudan av talman Andreas Norlén. På måndagen tog talman Norlén emot i riksdagen och ett möte hölls med ledamöter från konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och EU-nämnden. På programmet stod också en lunch med förste vice talman Åsa Lindestam (S) som värd och där ledamöter från finansutskottet och socialutskottet deltog.

Den 14 september gästade talmannen med delegation riksmötets öppnande samt den webbsända ceremonin på kvällen då ett ljusspel tändes på riksdagens fasad för att uppmärksamma att det var hundra år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt.

Talman Andreas Norlén tog emot Österrikes talman den 13 september 2021. Talmännen samtalar och gestikulerar i Kvinnorummet.

Talmannen visar Kvinnorummet för den gästande delegationen från Österrike. Foto: Melker Dahlstrand

På talman Sobotkas program utanför riksdagen stod bland annat en audiens hos kung Carl XVI Gustaf, möte med EU-minister Hans Dahlgren (S), besök på amfibieregementet på Berga, möten med representanter för civilsamhället och ett besök i Stockholms stora synagoga.