Aktuellt

Vad har hundra år av demokrati lärt oss?

Publicerad: 16 september 2021 klockan 15.02

Uppdaterad: 16 september 2021 klockan 15.50

På den internationella demokratidagen 15 september hölls ett seminarium om demokratin i riksdagen. Det handlade om demokratin i dag med samtal om ungas roll i demokratin samt demokratins historia och framtid. Talmannen, statsministern, demokratiministern, forskare och representanter för ungdomsorganisationer medverkade.

Demokratiseminarium 15 sep 2021 i Andrakammarsalen. Värd var talman Andreas Norlén. Statsminister Stefan Löfven och moderator medverkar.

Talmannen och statsministern inleder seminariet. Foto: Melker Dahlstrand

Seminariet belyste hur vi kan använda våra lärdomar från gårdagen för att möta de utmaningar som demokratin kommer att ställas för inför framtiden. Under de olika passen diskuterades demokratins tillstånd idag, forskare gav både en historisk tillbakablick och talade om demokratins framtid och från ungdomsorganisationerna talade man om ungas roll i demokratin.

Seminariet hölls med anledning av att det är hundra år sedan det första riksdagsvalet där kvinnor både hade rösträtt och valbarhet och det arrangerades av riksdag och regering i samverkan.

Demokratiseminarium 15 sep 2021 i Andrakammarsalen. Värd var talman Andreas Norlén.

Forskarpanelen samtalar om demokratins historia. Foto: Melker Dahlstrand

Medverkande var talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och från olika lärosäten professor Torbjörn Nilsson, docent Ulrika Andersson, docent Susanne Wallman Lundåsen, professor Olof Petersson och docent Niklas Bolin. Ungdomsorganisationerna representerades av Hanna Kroksson och Mayson Joacimsbarn. Samtalen modererades av Soledad Piñero Misa.

Seminariet går att se i efterhand på riksdagen.se.

Webb-tv: Demokratiseminarium