Aktuellt

Skatteutskottet säger ja till tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022

Publicerad: 28 september 2021 klockan 13.50

Som en följd av coronapandemin föreslår skatteutskottet att riksdagen säger ja till att införa en tillfällig skatteminskning för arbetsinkomster för år 2021 och 2022. SD och V har invändningar mot förslaget i en reservation.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för beskattningsåren 2021 och 2022 för att hantera ökade arbetskostnader till följd av coronapandemin. Personer som har arbetsinkomster som är högre än 60 000 kr och som är lägre än 500 000 kr om året ska kunna få skattereduktionen.

Låg- och medelinkomsttagare kompenseras för ökade arbetskostnader

Regeringens förslag syftar till att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå som en följd av pandemin. Sådana kostnader kan inte väntas vara proportionerliga i förhållande till arbetsinkomsten. Därför ska skattereduktionen ske med en bestämd summa. Då blir minskningen av skatten procentuellt störst för personer med låga inkomster, men ges också till dem som har medelhöga arbetsinkomster.

Vid arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 000 kronor ska skatteminskningen vara 2 250 kronor, vilket är skattereduktionens högsta belopp. Mellan 60 000 kr och 240 000 kr trappas skattereduktionen upp och mellan 300 000 kr och 500 000 kr trappas den ned.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 december 2021. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Reglerna ska börja användas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen ska sluta gälla den 31 december 2022.

SD och V har invändningar mot regeringens förslag

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anser i en reservation att riksdagen bör säga nej till regeringens förslag och motiverar sina ställningstaganden i varsitt särskilt yttrande.

SD anser att det är olyckligt att införa en skattereduktion som inte gäller pensioner. Regeringens förslag bör enligt partiet i stället stimulera hushållen på ett mer effektivt sätt och se till att fler får del av skatteminskningen.

V skriver att regeringens förslag bara omfattar arbetsinkomster och förstärker den skatteklyfta mellan arbetsinkomster och övriga inkomster som de olika jobbskatteavdragen har skapat. En skattesänkning bör enligt partiet värna principen om lika skatt på lika inkomst.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 13 oktober. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU2 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (publiceras 8 oktober)

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:

Marianne Kilnes, föredragande skatteutskottet, e-post marianne.kilnes@riksdagen.se, telefon 08-786 52 87.