Aktuellt

Formerna för höstens riksdagsarbete

Publicerad: 7 september 2021 klockan 11.19

Talmannen och riksdagens gruppledare har i veckan slutit en ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer under hösten. Gruppledarna har också beslutat att inte förlänga överenskommelsen om enbart 55 närvarande ledamöter vid voteringar. Efter riksmötets öppnande påbörjas en återgång till normala arbetsformer i riksdagsarbetet.

- Vi påbörjar nu en stegvis återgång mot mer normala arbetsformer i riksdagen. Efter riksmötets öppnande kan till exempel alla ledamöter delta vid voteringarna men vi behåller möjligheten att delta på distans i utskottens sammanträden och när man deltar fysiskt planerar vi för att det ska gå att hålla avstånd. Återgången anpassas efter rådande situation med pandemin, säger talman Andreas Norlén.

Efter riksmötets öppnande kan samtliga 349 ledamöter delta i voteringar samtidigt. Begränsningen som avser hur många ledamöter som bör vistas i kammaren under en debatt upphör omgående och den tidigare överenskommelsen mellan gruppledarna om att enbart 55 ledamöter deltar i voteringar upphör att gälla från och med 15 september.

Vad gäller utskotten avgör varje utskott när det är motiverat att hålla fysiska sammanträden. Det ska det inte längre krävas synnerliga skäl för att hålla sammanträden med fysisk närvaro. Planering av utskottssammanträden och lokaler anpassas för att det ska vara möjligt att hålla avstånd.

Fortsatt gäller restriktivitet för externa besök i riksdagens hus. Externa åhörare vid olika arrangemang bör undvikas, liksom guidade visningar och mingelsituationer.

Överenskommelsen sker mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt återgå till mer normala arbetsformer för både det parlamentariska och det partipolitiska arbetet i riksdagen samt bland annat lättade restriktioner och minskad smittspridning i samhället. Samtidigt ska gällande restriktioner följas, pandemin är inte över och riksdagens arbetsformer anpassas därefter.

Överenskommelsen i sin helhet:

Överenskommelse om riksdagsarbetet under hösten 2021 mot bakgrund av covid-19-pandemin(pdf, 835 kB)

För ytterligare information

Talmannens presstelefon: 08-786 444 00