Aktuellt

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Publicerad: 11 februari 2022 klockan 13.25

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

 – Det är glädjande att utvecklingen trots allt går åt rätt håll. Gruppledarna och jag har nu kommit överens om att riksdagen ska återgå till normala arbetsformer, säger talman Andreas Norlén.

Aktuell överenskommelse med särskilda arbetsformer gäller till och med den 13 februari och kommer därefter inte att förlängas. Även gruppledarnas särskilda överenskommelse om tillfälliga justeringar i kvittningssystemet kommer att upphöra efter den 13 februari. Den överenskommelsen medger 249 ledamöters närvaro vid voteringarna. Vidare föreslås kammaren besluta att från och med den 21 februari ta bort utskottens möjlighet att medge närvaro på distans vid utskottssammanträden.

Bakgrund

Riksdagen har under pandemin vidtagit olika åtgärder för att minska risken för smittspridning och för att skydda verksamheten. Det gäller både beslut som gäller formerna för riksdagsarbetet efter överenskommelse mellan gruppledare och talman samt beslut i Riksdagsförvaltningen som rör förvaltningens verksamhet och arbetsformer.

Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

För mer information

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00