Aktuellt

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Publicerad: 10 januari 2022 klockan 11.52

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Bland annat uppmanas samtliga som närvarar i kammaren under voteringar att bära munskydd. Munskydd rekommenderas också vid andra sammanträden i kammaren med stor närvaro, exempelvis partiledardebatter.

Denna överenskommelse ersätter överenskommelsen av den 1 december 2021 om riksdagsarbetet perioden 1 december 2021–10 januari 2022 mot bakgrund av covid 19-pandemin. Överenskommelsen gäller till och med den 13 februari 2022.

Överenskommelsen i sin helhet(pdf, 683 kB)

För ytterligare information

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00