Aktuellt

Utskott vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Publicerad: 17 januari 2022 klockan 15.00

Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj. I en uppmaning till regeringen, ett tillkännagivande, vill utskottet samtidigt att regeringen återkommer med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars. I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer.

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen, och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har gjort att regeringen, myndigheter och kommuner har kunnat vidta åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset i miljöer där trängsel, folksamlingar och andra nära kontakter mellan människor har uppstått. Lagarna är tidsbegränsade och gäller i nuläget till och med den 31 januari 2022.

Regeringen anser att det även efter den 31 januari finns ett behov av att ha beredskap för att vidta åtgärder för att minska smittspridning. Därför föreslår regeringen att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj 2022.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att lagarna ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj.

Utskottet riktar två tillkännagivanden till regeringen

Socialutskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska gälla endast till och med den 31 mars 2022, och inte till 31 maj.

Socialutskottet riktar också ett tillkännagivande till regeringen om att den senast under mars 2022 bör redovisa en uppföljning av resultaten av regionernas arbete med testning och smittspårning.

Socialutskottet föreslår att riksdagen fattar beslut i ärendet trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det ska beslutas, som är det vanliga.

Reservationer

I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer.

I en av reservationerna skriver Liberalerna att covid-19-lagen och lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte ska fortsätta att gälla. Lagarna ger regeringen alltför långtgående befogenheter, enligt partiet. Det är riksdagen som bör fatta den typen av beslut som lagarna ger regeringen rätt att göra.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser inte att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om testning och smittspårning. Detta eftersom regeringen gett Folkhälsomyndigheten ett uppdrag om stöd till nationell testning och smittspårning för covid-19.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 19 januari. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.
Webb-tv 

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU9 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (publiceras den 17 januari)

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:
Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se, telefon 08-786 57 48.