Aktuellt

Säkerhetspolitiska situationen i Europa debatterades vid Europarådets parlamentariska församlings vintersession

Publicerad: 28 januari 2022 klockan 15.45

Den 24–28 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin vintersession. På agendan stod bland annat medias roll i kristider, de demokratiska institutionernas funktion i Armenien och hat mot hbtqi-personer. 

PACE:s session hölls i hybridformat och medlemmarna kunde delta både på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna. Den svenska delegationen består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Alla deltog i sessionen.

Ny president valdes

Vid sessionens öppnande valdes nederländaren Tiny Kox, från partigruppen Europeiska enade vänstern, till ny president för PACE. Presidentposten innehas under ett år med möjlighet till förlängning och följer just nu en överenskommen rotationsordning mellan partigrupperna i församlingen.

Under veckan valdes även nya ledningar för utskotten, så kallade presidier. Från den svenska delegationen valdes Annicka Engblom (M) till ordförande för utskottet för jämlikhet och icke-diskriminering. Till andre vice ordförande i utskottet valdes Momodou Malcolm Jallow (V).

I samband med sessionens öppnande behandlades frågan om de nationella delegationernas ackreditering till PACE, något som görs årligen. Den ryska delegationens ackreditering ifrågasattes av en grupp medlemmar på grund av bristande efterlevnad av sina förpliktelser och åtaganden enligt Europarådets stadgar.

Frågan debatterades av församlingen under onsdagen varefter den ryska delegationens ackreditering godkändes i en omröstning. I samband med detta gick ett gemensamt offentligt uttalande av mötesdeltagarna, en resolution, igenom där en rad frågor kring Rysslands agerande listades.

Under fredagen presenterade utskottet för övervakningen av medlemsländernas förpliktelser och åtaganden enligt Europarådets stadgar sin årliga rapport. I rapporten framkom att utskottet ser en positiv utveckling i flera av de granskade länderna, men lyfte situationen i Turkiet, Azerbajdzjan och Ryssland som särskilt problematisk.

Riksdagsledamot håller ett anförande. Hon har blå dräkt och munskydd över munnen. Ett papper i handen.

Den svenska delegationens ordförande Boriana Åberg (M) presenterar en rapport på PACE:s vintersession. Foto: Europarådets parlamentariska församling.

Riksdagsledamöter presenterade rapporter

Den svenska delegationens ordförande Boriana Åberg (M) är en av församlingens två utsedda rapportörer som följer frågan om de demokratiska institutionernas funktion i Armenien. Under sessionen presenterade hon, tillsammans med sin medrapportör, en rapport om frågan, som godkändes av församlingen.

Under onsdagen presenterade Annicka Engblom (M), från den svenska delegationen, sin rapport om medias roll i kristider. Rapporten debatterades och antogs av församlingen.

En mängd olika ämnen debatterades

Vid sessionen debatterades och antogs även en rapport om Europeiska unionens pakt om migration och asyl. I samband med debatten höll den svenska EU-kommissionären för inrikesfrågor Ylva Johansson, ett anförande. Från den svenska delegationen deltog Markus Wiechel (M) i debatten.

Exempel på andra frågor som debatterades under veckan var det ökade hatet mot hbtqi-personer, bekämpningen av Covid-19-viruset samt de senaste utmaningarna för säkerheten i Europa och Europarådets roll i detta. Från den svenska delegationen deltog Markus Wiechel (M) i debatten om säkerhetsutmaningarna.

Även förgiftningen av den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj var ett ämne för debatt. Från den svenska delegationen deltog Annicka Engblom (M) i debatten.

Förintelsens minnesdag uppmärksammades

På torsdagen, den 27 januari, uppmärksammade församlingen förintelsens minnesdag genom en ceremonin. Vid ceremonin talade bland annat överlevare från förintelsen, Frankrikes president Emmanuel Macron och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.

Flera gästtalare hade bjudits in till sessionen. Bland annat deltog Željko Komšić, ordförande i Bosnien och Hercegovinas presidentråd och Helena Dalli, EU-kommissionär för jämställdhet. Det hölls även en dialog med Italiens undersekreterare för utrikesfrågor och internationellt samarbete Benedetto Della Vedova, representant för det italienska ordförandeskapet i Europarådet.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

Mer information

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 072-716 59 25, e-post: petra.sjostrom@riksdagen.se.