Aktuellt

Riksdagsledamot återvald till president för OSSE:s parlamentariska församling

Publicerad: 8 juli 2022 klockan 16.16

Under OSSE:s parlamentariska församlings session den 30 juni–6 juli återvaldes den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) till församlingens president. Cederfelt, som är vice ordförande i riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling, valdes för första gången till president vid församlingens förra session i Wien 2021.

I sitt öppningstal som församlingens president framhöll Margareta Cederfelt församlingens samlade fördömanden av det ryska angreppet mot Ukraina. Hon lyfte också de initiativ till dialog som gjorts men att de ryska brotten mot OSSE:s kärnvärden gällande fredlig konflikthantering inte kunde ignoreras.

– Vi måste fortsatt bemöda oss att försvara den internationella ordningen grundad i gemensamma regler, principer och åtagande, sade Margareta Cederfelt (M) i sitt tal och underströk det samtidiga behovet av att stötta demokratisk utveckling i OSSE-området.

Cederfelt återvaldes till president för OSSE för ett år framöver.

Rysslands invasion av Ukraina upptog programmet

Under sessionen presenterades arbetet med församlingens senaste valobservationer, de olika kommittéernas rapporter samt redogörelser från församlingens president, kassör och generalsekreterare. Rapporterna dominerades av Rysslands angreppskrig mot Ukraina som behandlades utifrån OSSE:s breda säkerhetsbegrepp gällande politik, ekonomi samt demokrati och mänskliga rättigheter. Efter möten i utskott och i plenum antogs Birminghamdeklarationen. Sessionen hölls på plats i Birmingham.

Under sessionen presenterade den svenska riksdagsledamoten Johan Büser (S) sin rapport om tillståndet för humanitära frågor, mänskliga rättigheter och demokrati i OSSE-området. Johan Büser (S), som är ordförande i riksdagens OSSE-delegation, återvaldes under samma session till rapportör för kommittén för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitära frågor, en post han innehaft sedan sessionen 2021.

Ledamöter

Från riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling deltog:

Om OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 57 medlemsländer.

Mer information

Kontaktpersoner för media