Aktuellt

Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med att vårändringsbudgeten ska beslutas

Publicerad: 14 juni 2022 klockan 11.37

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om att förstärka pensionärernas ekonomi. Utskottet säger nej till regeringens förslag om garantitillägg i bostadstillägget men säger i övrigt ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2022 och ja till en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022.

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i den så kallade vårändringsbudgeten för 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla lagändringarna utom förslaget till garantitillägg i bostadstillägget, som utskottet föreslår att riksdagen säger nej till.

Två av de regeringsförslag som utskottet föreslår att riksdagen säger ja till är

  • sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, som ska börja gälla den 1 juli 2022
  • ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader, som ska börja gälla den 1 juli 2022.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag i en extra ändringsbudget om att Sverige ska hjälpa Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Sammantaget innebär utskottets olika förslag att anslagen i statens budget för år 2022 ökar med 30,9 miljarder kronor. Det är 1,06 miljarder kronor mindre än vad regeringen har föreslagit.

Utskottet lägger fram eget förslag

Finansutskottet lägger också fram ett eget förslag om ändringar av statens budget för 2022. Utskottets förslag innebär bland annat ökat stöd till Polismyndigheten, ytterligare stöd till Ukraina och ökade möjligheter till beställningar inom försvarsområdet. Förslaget om ytterligare stöd till Ukraina innebär att utskottet föreslår att anslaget för anskaffning av materiel och anläggningar ökar med 1 miljard kronor utöver regeringens förslag.

Utskottet föreslår lagändringar som förstärker pensionärernas ekonomi. Dessa lagändringar ska börja gälla den 1 september och den 1 oktober 2022.

Den här delen av finansutskottets förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Tre uppmaningar till regeringen

Finansutskottet föreslår även att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om

  • åtgärder för att minska passköerna
  • sänkt skatt för pensionärer
  • införandet av en så kallad gas i pensionssystemet.

Utskottet föreslår att ärendet kan beslutas trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Reservationer

I ärendet finns sammanlagt tre reservationer från S, C, V och MP.

S, V och MP har lagt fram två gemensamma reservationer. C har en egen reservation.

Preliminär dag för debatt och beslut

Preliminär dag för debatt och beslut är onsdagen den 15 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU21 Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina

Kontaktpersoner för media

Kontaktpersoner är:
Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon 070-766 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.