Aktuellt

Avtackningar och avslutning i kammaren

Publicerad: 23 juni 2022 klockan 07.58

Den 22 juni tackade talman Andreas Norlén av de riksdagsledamöter som inte kandiderar för en ny valperiod och höll avslutningstal i kammaren.

Ledamöterna under avtackningen i kammaren 22 juni 2022.

Avtackning och avslutning i kammaren. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen tackade ledamöterna för deras insatser i riksdagens och demokratins tjänst och i avslutningstalet gjorde talmannen en tillbakablick på den gångna valperioden och avslutade med en sommarhälsning till riksdagens ledamöter och tjänstemän.

Talmannens tal

Det talade ordet gäller

Ärade ledamöter av Sveriges riksdag,

När vi närmar oss midsommar anno 2022 har vi bakom oss en valperiod som ingen annan. Vi människor tenderar i och för sig alltid att tycka att just vår egen tid är speciell och att just de avgöranden vi själva står inför är av historisk betydelse. Samtidigt tror jag att det finns fog för att säga att de senaste fyra åren på flera sätt har varit så speciella att de nog kommer att sticka ut även i senare tiders historieskrivning.

Redan vid en av mina första pressträffar som talman citerade jag inledningsorden i Charles Dickens roman Två städer: ”It was the best of times, it was the worst of times”. ”Det var den bästa av alla tider, det var den värsta av alla tider”. De raderna har jag haft anledning att återkomma till många gånger. Mörker och ljus, förtvivlan och hopp.

Valperioden inleddes som ni kanske minns med en rekordlång regeringsbildning som pågick under 134 dagar, om man räknar från valdagen 2018 till dagen för skifteskonseljen på kungliga slottet den 21 januari 2019. De där månaderna utgjorde en formativ tid i svensk politik, sannolikt med konsekvenser långt in i framtiden.

Regeringsbildningen 2019 följdes av en regeringskris sommaren 2021 och två ytterligare statsministeromröstningar i november.

Allt detta kan uppfattas som turbulent och är en återspegling av det komplicerade parlamentariska läget, men jag vill gärna lyfta fram att det inte innebär en kris för demokratin. Vi har visat att vår demokrati står pall även för en del politisk turbulens.

Efter regeringsbildningen 2019 följde ett år av mer vanligt politiskt arbete och därefter slog pandemin till. Gatorna tömdes och sjukhusen fylldes. I sanning den värsta av alla tider. Vi sörjer fortfarande allt vi har förlorat och alla vi har förlorat.

Samtidigt fick vi åter bevis för att vi människor har en fantastisk förmåga att anpassa oss och kämpa på. Rädda liv, bota sjuka, rädda jobb, rädda företag, återskapa trygghet. På så sätt det bästa av människan i den värsta av tider.

Här inne enades partierna om den unika 55-mannariksdagen, men också om olika smittskyddsåtgärder och vad som i praktiken var digitala utskottsmöten. Efter initiativ av gruppledarna valde kammaren in hisnande 4 607 extra suppleanter i utskotten och EU-nämnden.

Det var inte utan lättnad som vi på ett gruppledarmöte den 11 februari 2022 kom överens om att coronaåtgärderna skulle upphöra.

De digitala verktygen är dock här för att stanna. Riksdagsförvaltningen har arbetat med digitalisering på flera sätt och numera kan ni lämna in interpellationer, skriftliga frågor och ledighetsansökningar digitalt.

Just som pandemin gått in i en ny fas, i vart fall här i Sverige, inledde så Ryssland sitt krig mot Ukraina, ett krig som fyller oss med fasa, vrede och sorg. För människorna i Ukraina är det här den värsta av alla tider. Samtidigt ser vi det ukrainska folkets mod och vi ser det starka stödet från så många länder i Europa, på andra sidan Atlanten och på andra håll i världen.

Kriget har förstås också präglat vårt arbete här i riksdagen. Det första stödpaketet, som var historiskt, togs fram och beslutades i rekordfart. När president Zelenskyj talade till oss via videolänk från Kiev var det en mycket stark stund här i kammaren.

Rysslands krig har medfört ett helt förändrat säkerhetsläge i Europa. Det har i sin tur lett till att Sverige och Finland har ansökt om medlemskap i Nato – ytterligare ett exempel på ett dramatiskt skifte denna unika valperiod.

”Vår tid var en tid för hjältar” heter det i Louise Hoffstens låt om krigsåret 1939, men det gäller i högsta grad även i Ukraina våren 2022. Ett helt folk kämpar för att försvara sitt hemland – en kamp för frihet och demokrati som de utkämpar också för vår skull, för varje lands rätt att välja sin egen framtid.

Därför är vi i den här kammaren eniga om att stödet till Ukraina måste fortsätta. Ukrainas modiga kamp och omvärldens starka stöd gör att vi vågar tro på fortsättningen i Louise Hoffstens text:

En gång när det åter ljusnar
Väntar du nånstans på mig
Allt det onda vi drömt, det är borta och glömt
Vår värld har förändrat sig

Ärade ledamöter,

För att säga något om det mer vardagsnära arbetet i riksdagen under valperioden har jag, som ni vet, arbetat efter tre ledord.

Det första är långsiktighet. Med det menar jag att vi behöver blicka bakåt för att kunna blicka framåt. Med respekt för riksdagens historia och traditioner har vi på olika sätt utvecklat vårt arbete. Vi behöver också lyfta blicken och fundera över vad som krävs – inte nu eller nästa vecka, utan om fem eller tio år, för att riksdagen ska kunna arbeta modernt och effektivt.

Det andra ledordet fokuserar på utskotten, som verkligen hamnat i fokus under den här valperioden. För att utveckla utskottsarbetet har vi bland annat genomfört ett ledarutvecklingsprogram för utskottsordföranden och utvecklat ett strukturerat erfarenhetsutbyte i ordförandekonferensen.

Mitt tredje ledord är demokrati och jag är stolt över det fina demokratijubileum som vi har firat. Vi började exakt hundra år efter det historiska principbeslutet om den stora rösträttsreformen 1918 och avrundade i förra veckan genom att inviga det nya konstverket på Riksplan.

Under valperioden har vi också firat enkammarriksdagens 50-årsjubileum.

Dessa ord om den parlamentariska historien leder mig över till Ledamotshuset, där vi har byggt om för framtidens demokrati.

Jag hade glädjen att återinviga Ledamotshuset härom veckan och jag är imponerad över hur väl man har lyckats kombinera de kulturhistoriska värdena med behovet av moderna lokaler. Ja, till och med gymmet sägs vara mycket fint, men det vet jag själv faktiskt inget om.

Skämt åsido, efter valet kommer ett stort antal ledamöter att flytta in i Ledamotshuset och då är det samtidigt dags att börja renovera Cephalus.

Ärade ledamöter,

I dag har vi också samlats för att tacka dem av er som inte kandiderar för en ny valperiod och jag vill nu rikta mig särskilt till er.

Det politiska engagemang som utgör grunden för att få väljarnas förtroende att representera parti och valkrets i Sveriges riksdag, det engagemanget har burit er genom ledamotsuppdraget – ett av de finaste uppdrag man kan ha – till den stund när vi nu stannar upp i kammarens vanliga arbete för att hedra er och tacka för era förtjänstfulla insatser för riksdagen och för Sverige.

Som ni vet har vi en ny lag som anger att en ledamot som lämnar riksdagen kan få ett diplom och en guldfärgad riksdagsnål. Efter minst sex års tjänstgöring i följd kan ledamoten också få riksdagens medalj i åttonde storleken. Den som lämnar efter minst 12 års tjänstgöring i följd kan få medaljen i tolfte storleken.

Har man förlänats en medalj i samband med att man lämnar riksdagen, och senare åter blir riksdagsledamot, kan man inte tilldelas en medalj av samma storlek igen. Istället kan man, när man på nytt lämnar riksdagen, få ett särskilt tecken som fästs på den ursprungliga medaljens band.

Några har tyvärr inte möjlighet att närvara idag men jag ber er som finns i salen att resa er när ni hör ert namn och att ni sedan förblir stående.

Diplom och riksdagsnål tilldelas 21 ledamöter. Fem av er har tjänstgjort längre än så, men har fått medalj vid tidigare avtackningar och därefter hedrat oss med ytterligare tjänstgöring i riksdagen.

Lars Adaktusson, Hannah Bergstedt, Marlene Burwick, Magnus Ek, Maria Gardfjell, Marie Granlund, Hampus Hagman, Eva-Lena Jansson, Anna Johansson, Ulrika Karlsson, Diana Laitinen Carlsson, Nina Lundström, Maria Nilsson, Alexander Ojanne, Anne Oskarsson, Yasmine Posio, Anna Sibinska, Mikael Strandman, Magnus Stuart, Lorentz Tovatt och Sofia Westergren.

Varmt tack för era insatser för riksdagen, för demokratin och för Sverige!

Riksdagens medalj i 8:e storleken tilldelas 17 ledamöter.

Ibrahim Baylan, Fredrik Christensson, Sofia Damm, Bengt Eliasson, Peter Helander, Rikard Larsson, Marta Obminska, Lotta Olsson, Roger Richthoff, Maria Strömkvist, Cassandra Sundin, Christina Tapper Östberg, Emilia Töyrä, Kristina Yngwe, Jennie Åfeldt, Ann-Britt Åsebol och Anders Österberg.

Varmt tack för era insatser för riksdagen, för demokratin och för Sverige!

Medaljen av 12:e storleken tilldelas följande ledamöter.

Ann-Christin Ahlberg, Jan R Andersson, Ulla Andersson, Hanif Bali, Katarina Brännström, Annicka Engblom, Robert Halef, Anders Hansson, Lars Hjälmered, Jens Holm, Christina Höj Larsen, Ola Johansson, Amineh Kakabaveh, Annelie Karlsson, Elin Lundgren, Betty Malmberg, Pyry Niemi, Kristina Nilsson, Pia Nilsson, Jasenko Omanovic, Per Ramhorn, Hans Rothenberg, Johnny Skalin, Mia Sydow Mölleby, Cecilie Tenfjord Toftby, Anders Åkesson och Per Åsling.

Varmt tack för era insatser för riksdagen, för demokratin och för Sverige!

Medaljen i 12:e storleken tilldelas också nio ledamöter som har tjänstgjort i 20 år eller mer. Till er vill jag säga några ord om vars och ens tid i riksdagen. Jag ber även er att resa er upp när ni hör ert namn och förbli stående, så tackar vi också er med en gemensam applåd.

Tina Acketoft, du blev invald i riksdagen 2002 och under din tid i riksdagen har du varit ledamot av flera utskott. Du och jag arbetade tillsammans i konstitutionsutskottet, för att nämna ett exempel. Du har också bland annat varit ledamot av riksdagens råd för Riksrevisionen och vice gruppledare för Liberalerna.

Hans Hoff, du har varit först ersättare sedan 1995 och ledamot sedan 1999. Under din tid i riksdagen har du varit ledamot av flera utskott såsom finansutskottet och konstitutionsutskottet liksom ledamot av IPU-delegationen, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond och Riksdagens ansvarsnämnd.

Hillevi Larsson, du kom in i riksdagen 1998, först som ersättare och sedan 2004 som ledamot. Du har varit ledamot i EU-nämnden, skatteutskottet och lagutskottet, sedermera civilutskottet där du också var vice ordförande i ett par perioder.

Christer Nylander, ledamot sedan 2002. Du har bland annat varit både ordförande och vice ordförande i kulturutskottet, vice ordförande i utbildningsutskottet och ledamot i flera andra utskott samt i Riksrevisionens parlamentariska råd. Du har även varit gruppledare för Liberalerna.

Annika Qarlsson, du har varit riksdagsledamot sedan 2002 och under denna tid varit bland annat förste vice ordförande i EU-nämnden, ledamot av arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet samt vice gruppledare för Centerpartiet.

Barbro Westerholm, du har varit riksdagsledamot i två omgångar med start redan 1988 – när jag fortfarande gick på högstadiet. Du har således en mycket lång gärning i riksdagen bakom dig, där du verkat i socialutskottet, utbildningsutskottet och socialförsäkringsutskottet.

Cecilia Widegren, du valdes in i riksdagen 2002 och har suttit i flera utskott såsom finansutskottet och socialutskottet. Du har också varit bland annat vice ordförande i försvarsutskottet samt ordförande för riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen. Du är för närvarande vicepresident i IPU.

Allan Widman, också du har varit riksdagsledamot sedan 2002 och efter att ha varit ordförande i EU-nämnden blev du ordförande i försvarsutskottet Du har också varit ledamot i bland annat, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling, och Riksbanksfullmäktige och under några år vice gruppledare för Liberalerna.

Till sist vill jag vända mig till förste vice talman Åsa Lindestam. Vi har haft ett mycket fint samarbete i talmanspresidiet, vilket jag är mycket tacksam för. Du har varit ledamot sedan 2002. Du har bland annat varit ledamot i OSSE-delegationen och delegationen till Natos parlamentariska församling och framför allt har du haft din gärning i försvarsutskottet, vars vice ordförande du också varit.

Varmt tack för era insatser för riksdagen, för demokratin och för Sverige!

Med engagemang, sakkunskap, politisk känsla och hårt arbete har alla ni som vi avtackar i dag bidragit till att forma vårt land, vår samtid men också vår framtid.

Det har säkert inte alltid varit lätt, men jag hoppas att det alltid har känts meningsfullt. Det har inneburit uppoffringar, också för nära och kära, och min förhoppning är att era anhöriga känner att den tacksamhet vi nu visar er också riktar sig till dem som varit med er på färden.

Riksdagsarbetet utförs tillsammans med andra. Men varje ledamot sätter sin prägel på sitt uppdrag. Det just du har gjort kunde ingen annan göra. Dina initiativ, dina val, dina prioriteringar är just dina.

När du kommer hem ikväll och ser tillbaka på din tid i detta unika hus hoppas jag att du kan tänka: Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat min övertygelse.

Å riksdagens vägnar tackar jag dig, tack för din gärning som riksdagsledamot, tack för dina insatser för riksdagen och tack för ditt arbete för allas vår demokrati.

Ärade ledamöter,

Jag tror att ni alla liksom jag nu längtar efter sol, sommar och semester. En händelserik valrörelse står för dörren. Det har som sagt också varit en händelserik valperiod.

Men innan vi drar ner på tempot för sommaren vill jag tacka er alla för ert arbete i riksdagen under den här speciella perioden.

Jag vill tacka talmanspresidiet och gruppledarna samt ledamöterna i riksdagsstyrelsen, tack för ett mycket gott samarbete trots ofta komplicerade frågor att hantera.

Även riksdagsdirektören och övriga medarbetare i Riksdagsförvaltningen har gjort stora insatser för att det parlamentariska arbetet ska kunna fortgå, många gånger under särskilda omständigheter.

Partikanslierna med sin personal är också viktiga för det politiska arbetet och en del av alla som har sin dagliga arbetsplats i riksdagens fina hus.

Ett stort tack till er var och en!

Låt mig också avslutningsvis framföra ett varmt tack till er alla för att jag har fått förtroendet att vara riksdagens talman under denna mycket speciella valperiod. Det är ett fantastiskt uppdrag – ansvarsfullt men också intressant och stimulerande. Jag kan lova att jag har gjort mitt allra bästa för att vara hela riksdagens talman, för att utveckla arbetet i riksdagen med respekt för dess historia och för att bidra till att vårda och värna vår demokrati.

Jag kan gärna erkänna att jag har älskat varje sekund av varje minut av varje timma av varje dag av varje vecka av varje månad av varje år som jag har fått vara er talman. Tack!

Ärade ledamöter,

Våren har varit en aning långdragen och kall men nu är sommaren äntligen här. Jag delar de känslor som Lars Wiwallius skaldade om redan 1642. Jag har försökt modernisera språkdräkten något:

Ja, ljuvliga sol, du fattig mans vän
som ditt sken inom sig vill spara
Lys på vårt hem med sommar igen
Låt köld och torka bortfara
Nu längta, nu trängta
kvinnor och män
att gå i solskenet klara

Med dessa ord önskar jag er alla en skön sommar i klart solsken på tröskeln till valrörelsen!

Tack.