Aktuellt

Näringsutskottet vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Publicerad: 12 maj 2022 klockan 14.03

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Sveriges energiförsörjning och rysk energi. Bland annat anser utskottet att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina anser näringsutskottet att det är angeläget att bryta EU:s beroende av Ryssland och rysk energi, inte minst fossil energi. Näringsutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att vidta olika åtgärder.

Utskottet betonar att det är viktigt att regeringen fortsatt tydligt och med kraft driver linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi snarast praktiskt möjligt ska upphöra. Det gäller inte minst fossil energi. Även om det pågår ett arbete inom EU menar utskottet att förberedelserna för att kunna hantera ett importstopp av rysk energi till samtliga EU-länder behöver påskyndas, inte minst bland de länder som i dag är starkt beroende av denna energiimport.

Regeringen bör också driva frågan om att EU ska ta fram ett regelverk för ursprungsmärkning av fossil energi, som i första hand gäller geografiskt ursprung. Utskottet anser att det är problematiskt att det saknas transparens och möjlighet att spåra fossil energi, så att konsumenter och företag kan göra aktiva val och till exempel välja bort rysk energi.

Slutligen anser näringsutskottet att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt, inte minst fossila bränslen som naturgas och olja. Enligt utskottets uppfattning finns det flera skäl för detta. Det handlar både om att stärka Sveriges försörjningstrygghet och om att visa solidaritet med den ukrainska befolkningen. Regeringen bör granska vilken import som förekommer i dag. Därefter bör olika juridiskt och praktiskt möjliga alternativ övervägas, både vad gäller skyndsamma och mer långsiktiga åtgärder för att trygga Sveriges energiförsörjning.

Utskottets förslag om tillkännagivande till regeringen grundar sig i ett utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget är väckt i utskottet. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är den 18 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU27 Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi (publiceras den 12 maj)

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Christina Ribbhagen, föredragande näringsutskottet, telefon: 08-786 44 15, e-post: christina.ribbhagen@riksdagen.se