Aktuellt

Uppföljning klar om konsekvenserna av internationella militära insatser för den nationella försvarsförmågan

Publicerad: 19 maj 2022 klockan 08.00

Försvarsutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering har gjort en uppföljning av vilka konsekvenser internationella militära insatser har haft för Försvarsmakten i ett nationellt perspektiv. Resultaten av uppföljningen presenterades vid en pressträff den 19 maj. Pressträffen går att se i efterhand via webb-tv.

Försvarsutskottets arbetsgrupp har följt upp Sveriges deltagande i fem internationella militära insatser för att undersöka vilka konsekvenser insatserna har haft för den nationella försvarsförmågan under perioden 1993–2020. De fem insatserna som följs upp är Bosnien-Hercegovina, Afghanistan (ISAF), Somalia (Operation Atalanta), Libyen och Mali (Minusma).

De aktuella insatserna har ägt rum vid olika tidpunkter och under olika försvarsbeslut och omvärldssituationer. De har också varierat i omfattning. I uppföljningen konstateras att försvarsbesluten runt millennieskiftet, som innebar minskade resurser till Försvarsmakten samt en omprioritering från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, har påverkat den nationella försvarsförmågan mer än de enskilda internationella insatserna under den undersökta perioden.

Uppföljningen visar samtidigt att insatserna enskilt och även sammantaget fått såväl positiva som vissa negativa konsekvenser för den nationella försvarsförmågan. Exempelvis har Sveriges militära försvar ökat förmågan att kunna fungera effektivt tillsammans med sina samarbetspartner. Soldater och officerare har också fått erfarenheter från skarpa situationer. De internationella insatserna har dock till viss del orsakat undanträngningseffekter, som till exempel att nationell övningsverksamhet inte kunde genomföras på det sätt som var planerat. Uppföljningen visar även att hög arbetsbelastning och extern efterfrågan på vissa personalkategorier har bidragit till att viss personal har lämnat Försvarsmakten.

Dokument

2021/22:RFR13 Sveriges deltagande i fem internationella militära insatser – en uppföljning av konsekvenserna för den nationella försvarsförmågan(pdf, 1 MB)

Webb-tv

Pressträffen går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Webb-tv

För mer information