Aktuellt

Utskott säger nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor

Publicerad: 31 maj 2022 klockan 16.03

Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändrade regler för ersättning till huvudmän som driver friskolor. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. I en annan reservation anser samma partier att riksdagen inte ska rikta något tillkännagivande till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag till system för resursfördelning.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändringar i skollagen. Förslaget innebär bland annat att ersättning till huvudmän som driver friskolor ska ges med ett grundbelopp i form av en basersättning och en strukturersättning, samt att det ska göras avdrag från basersättningen för merkostnader som kommunerna har som en följd av sitt ansvar att anordna utbildning enligt skollagen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag. Utskottet menar att regeringens förslag om att ändra reglerna för fördelningen av resurser till skolorna riskerar att skapa ett otydligare system än dagens och öka skillnaderna i villkor mellan kommunala och fristående skolor.

Utbildningsutskottet vill också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till system för hur resurserna till skolan ska fördelas.
  • Regeringen ska utreda vissa frågor som gäller skolpengen.

Det andra förslaget om tillkännagivande som rör skolpengen är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga. Det är ett enigt utskott som står bakom det förslaget till tillkännagivande.

I samband med regeringsförslaget behandlade utbildningsutskottet även fem förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dessa motioner.

Reservationer

Alla riksdagspartierna har olika typer av synpunkter i sammanlagt åtta reservationer.

S, V och MP anser i en reservation att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen. I en annan reservation anser S, V och MP att riksdagen inte ska rikta något tillkännagivande till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag till resursfördelningssystem.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är tisdagen den 7 juni och för beslut är onsdagen den 8 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.
Webb-tv

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU32 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän (publiceras 1 juni)

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:
Helene Carlsson Högberg, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 02, e-post helene.carlsson.hogberg@riksdagen.se.