Aktuellt

Skatteutskottet säger ja till skattereduktion för avgift till a-kassan

Publicerad: 5 maj 2022 klockan 15.17

Regeringen vill införa en skattereduktion för avgiften till a-kassan och skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Om förslaget går igenom ska den som är medlem i en svensk a-kassa få avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

Genom en arbetslöshetsförsäkring kan den som arbetar eller har arbetat och blir arbetslös få ersättning från en a-kassa.

Ska bidra till ekonomisk stabilitet

Enligt regeringen ligger det i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. En hög anslutningsgrad bidrar, förutom till ekonomisk stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen.

Den föreslagna nivån på skattereduktionen är enligt regeringen en rimlig avvägning mellan att uppmuntra medlemsanslutning till a-kassan och att begränsa förslagets negativa effekter på de offentliga finanserna.

Skatteutskottet delar regeringens bedömning att det ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. Utskottet delar även bedömningen att det är lämpligt att utforma skattelättnaden som en skattereduktion. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna föreslås börja gälla från och med 1 juli 2022.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 11 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU24 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Kontaktperson för media

Kontaktperson är:
Marianne Kilnes, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 52 87, e-post marianne.kilnes@riksdagen.se.