Aktuellt

Materiel för minröjning samt pansarskott föreslås skänkas till Ukraina

Publicerad: 23 mars 2022 klockan 17.40

Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Det har riksdagens finansutskott föreslagit i ett utskottsinitiativ. Den materiel som ska skänkas är fältutrustning för minröjning samt upp till 5 000 pansarskott till ett sammanlagt värde av högst 205 miljoner kronor.

Finansutskottet har lagt fram förslaget mot bakgrund av att Ukraina inte bedöms ha tillräcklig tillgång till militär utrustning. Samtidigt har Försvarsmakten tillgång till efterfrågad materiel i form av pansarskott och fältarbetsmateriel inom området minröjning som kan avvaras under en begränsad period. Utskottet menar också att Sverige har ett utrikes- och säkerhetspolitiskt intresse av att tillhandahålla materiel till Ukraina.

Finansutskottet framhåller dock att det är viktigt med en skyndsam återanskaffning av motsvarande materiel, med tanke på Försvarsmaktens behov och det säkerhetspolitiska läget.

Ändringar i statens budget

Finansutskottets förslag innebär att anslagen för försvar och samhällets krisberedskap i statens budget ska öka med 205 miljoner kronor för 2022. Det motsvarar den summa som det kommer att kosta att återanskaffa det materiel som skänkts.

Ett utskottsinitiativ ligger bakom förslaget

Förslaget från finansutskottet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget kommer direkt från utskottet. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter.

Dag för debatt och beslut

Debatt och beslut i ärendet sker torsdag den 24 mars. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU46 Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon: 070-766 31 62, e-post: hans.hegeland@riksdagen.se