Aktuellt

KU säger ja till grundlagsändringar på tryck- och yttrandefrihetsområdet

Publicerad: 11 november 2022 klockan 14.13

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag till ändringar i två av Sveriges grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förändringarna gäller bland annat regler om tv- och webbsändningar. Förslaget är ett så kallat vilande grundlagsförslag, vilket innebär att riksdagen har tagit ett beslut i frågan vid ett tidigare tillfälle.

Regeringen har föreslagit ett antal ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen:

  • Yttrandefrihetsgrundlagens territoriella användningsområde utvidgas till att även gälla vissa satellitsändningar av program som kommer från utlandet, men som har en mycket stark svensk anknytning.
  • Bestämmelser införs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ska göra att skyddslagens förbud mot att avbilda vissa platser och objekt kan användas på det grundlagsskyddade området.
  • Den så kallade webbsändningsregelns användningsområde begränsas till att gälla aktörer som har grundlagsskydd enligt databasregeln.
  • Yttrandefrihetsgrundlagen ändras så att det kan ställas upp villkor för och granskning av public service-företagens programverksamhet på internet.
  • En bestämmelse i yttrandefrihetsgrundlagen om vidaresändningsplikt av vissa program förtydligas och utvidgas.

Särskilda regler vid grundlagsändringar

Eftersom förslaget gäller ändringar i grundlagar krävs att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och att det hålls ett riksdagsval mellan omröstningarna. Det första beslutet om förslaget togs den 11 maj 2022 och då röstade riksdagen ja. Därefter har det varit ett riksdagsval. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det vilande förslaget. Lagändringen föreslås börja gälla 1 januari 2023.

Ny forumregel i vissa yttrandefrihetsmål om satellitsändningar

Utskottet föreslår också att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om en ny så kallad forumregel, det vill säga en regel om vilken domstol som ska ta upp en viss typ av mål. Enligt förslaget ska yttrandefrihetsmål om vissa satellitsändningar från utlandet tas upp av Stockholms tingsrätt. Detta gäller om programmet huvudsakligen tas emot och vidaresänds i Sverige. Även den lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdag den 16 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Kontaktperson för media

Judit Farago Gontier, föredragande konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 51 62, e-post: judit.farago.gontier@riksdagen.se