Aktuellt

Talmannens höstmiddag

Publicerad: 11 november 2022 klockan 14.30

Den 10 november hölls talmannens traditionsenliga höstmiddag i riksdagshuset. 

Middagen var den senaste i en lång rad höst- och vårmiddagar som har hållits under talmannens värdskap sedan 1983. Då flyttade riksdagen tillbaka till Helgeandsholmen efter de renoveringar och tillbyggnader som den nya enkammarriksdagen medförde. Under pandemin ägde inga middagar rum. Kvällens värd var förste vice talman Kenneth G Forslund (S).

Förste och andre vice talman hälsar bland gästerna välkommen till Ukrainas ambassadör.

Förste och andre vice talman tar emot gästerna, här Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk. Foto: Mikael Kristenson

Syftet med höst- och vårmiddagarna är att föra samman riksdagsledamöter och människor från olika delar av samhället för att skapa möjligheter till möten, erfarenhetsutbyten och samtal, ofta på olika teman som avspeglas i talen under kvällen och i sammansättningen av inbjudna gäster.

Kvällens tema var mänskliga rättigheter. Bland gästerna fanns företrädare för civilsamhällets organisationer, myndigheter, akademi eller andra samhällssektorer som arbetar med eller forskar om mänskliga rättigheter samt Ukrainas ambassadör. Därutöver fanns gäster från kategorier som alltid bjuds in: riksdagsledamöter, statsråd och partiledare, representanter från hovet och från media.

Chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson höll ett anförande om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.