Aktuellt

Ändringar i statens budget för 2022: Utskott vill att regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Publicerad: 16 november 2022 klockan 14.13

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen möjlighet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Förslaget är ett initiativ från utskottet.

Ukraina har ett stort behov av militärt stöd och utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen av landet. Rysslands invasion är ett brott mot de principer och folkrättsliga regler som den europeiska säkerhetsordningen vilar på och Sverige har ett utrikes- och säkerhetspolitiskt intresse av att bistå Ukraina. Enligt finansutskottet bör Sverige därför hjälpa Ukraina med utrustning som Försvarsmakten kan avvara.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar om luftförsvarssystem inklusive kvalificerad ammunition, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Utskottet föreslår att ärendet kan beslutas trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Konsekvenser för statens budget

Finansutskottets förslag påverkar inte statens lånebehov eller finansiella sparande. Däremot minskar statens tillgångar med 3 007 800 000 kronor.

Ett initiativ från utskottet

Finansutskottets förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdagen den 17 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU27 Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina

Kontaktperson för media

Kontaktperson är:
Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon 070-766 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.