Aktuellt

Nordiskt talmansmöte i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn

Publicerad: 2 november 2022 klockan 15.17

Talman Andreas Norlén deltog den 1-2 november i ett nordiskt talmansmöte i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors.

Talman Andreas Norlén står omgiven av de andra nordiska talmännen framför några pelare.

De nordiska talmännen samlade under mötet i Helsingfors. Från vänster till höger: Jógvan á Lakjuni lagtingsformand Färöarna, Oddný G. Harðardóttir Altingets 1. viceformand Island, Andreas Norlén talman Sverige, Matti Vanhanen talman Finland, Masud Gharahkhani stortingspresident Norge, Bert Häggblom talman Åland. Foto: Eduskunta

På mötet diskuterades bland annat det framtida parlamentariska samarbetet i Norden, till exempel hur samarbetet mellan parlamentens fackutskott kan intensifieras. Det diskuterades även gemensamma nordiska frågor som informationssäkerhet, hybridhot och energiförsörjning.

Talman Andreas Norlén hade ett bilateralt möte med den finske talmannen Matti Vanhanen. Talmännen diskuterade nordiska och bilaterala relationer, den regionala säkerhetssituationen, Sverige och Finlands Nato-ansökan samt valet i Sverige och det kommande valet i Finland.

Talmannen hade även ett bilateralt möte med Dame Rosie Winterton, vice talman i det brittiska underhuset. Ämnen som togs upp på mötet var till exempel bilaterala parlamentariska kontakter, europeiska säkerhetsfrågor och den politiska situationen i Storbritannien och Sverige.