Aktuellt

Ledamöter valda till riksdagens utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Publicerad: 4 oktober 2022 klockan 11.08

Riksdagen har i dag, tisdagen den 4 oktober, valt vilka ledamöter som 2022–2026 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Riksdagen valde i enlighet med det förslag som valberedningen tagit fram efter nomineringar från partierna.

Klockan 11.30 samlas respektive utskott till konstituerande sammanträden där de bland annat väljer ordföranden och vice ordföranden. EU-nämnden har sitt första konstituerande sammanträde den 5 oktober klockan 8.

Senare i dag uppdateras riksdagens webbplats med namn och bild på de nu valda ledamöterna.

Mer information

På riksdagens webbplats finns mer information om valet av ledamöter och om arbetet i utskotten och EU-nämnden.

Vid frågor kontakta Riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.