Aktuellt

Utskotten och EU-nämnden har valt ordförande

Publicerad: 5 oktober 2022 klockan 10.47

Riksdagens utskott och EU-nämnden har valt ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.

Den 4 oktober valde riksdagens kammare vilka ledamöter som ska sitta i alla utskott och EU-nämnden. Ledamöterna i utskotten och EU-nämnden har nu i sin tur valt ordförande och vice ordförande.

Ordförande och vice ordförande i utskotten

Arbetsmarknadsutskottet

 • Magnus Persson (SD), ordförande
 • Teresa Carvalho (S), vice ordförande

Civilutskottet

 • Malcolm Momodou Jallow (V), ordförande
 • Mikael Eskilandersson (SD, vice ordförande

Finansutskottet

 • Elisabeth Svantesson (M), ordförande
 • Gunilla Carlsson (S), vice ordförande

Försvarsutskottet

 • Helén Pettersson (S), ordförande
 • Sven-Olof Sällström (SD), vice ordförande

Justitieutskottet

 • Richard Jomshof (SD), ordförande
 • Petter Löberg (S), vice ordförande

Kulturutskottet

 • Amanda Lind (MP), ordförande
 • Robert Hannah (L) vice ordförande

Konstitutionsutskottet

 • Hans Ekström (S), ordförande
 • Karin Enström (M), vice ordförande

Näringsutskottet

 • Tobias Andersson (SD), ordförande
 • Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Emma Nohrén (MP), ordförande
 • Kjell- Arne Ottosson (KD), vice ordförande

Skatteutskottet

 • Niklas Karlsson (S), ordförande
 • Per Söderlund (SD), vice ordförande

Socialförsäkringsutskottet

 • Maria Malmer Stenergard (M), ordförande
 • Ida Gabrielsson (V), vice ordförande

Socialutskottet

 • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande
 • Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande

Trafikutskottet

 • Ulrika Heie (C), ordförande
 • Thomas Morell (SD), vice ordförande

Utbildningsutskottet

 • Fredrik Malm (L), ordförande
 • Åsa Westlund (S), vice ordförande

Utrikesutskottet

 • Aron Emilsson (SD), ordförande
 • Olle Thorell (S), vice ordförande

EU-nämnden

 • Jessika Roswall (M), ordförande
 • Björn Wiechel (S), vice ordförande

Mer information

På riksdagens webbplats finns mer information om valet av ledamöter och om arbetet i utskotten och EU-nämnden.

Vid frågor kontakta Riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.