Aktuellt

Besök av FN:s vice generalsekreterare

Publicerad: 23 februari 2023 klockan 17.02

Den 23 februari tog talman Andreas Norlén emot FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed som besökte riksdagen. Ledamöter från utrikesutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet deltog också i mötet.

Mohammed lyfte Sveriges betydelsefulla insatser för FN:s arbete och vikten av stöd för att bemöta samtida globala utmaningar. Under mötet diskuterades bland annat FN:s roll i det internationella säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina, arbetet för de globala hållbarhetsmålen och reformering av FN.