Aktuellt

Finansutskottet håller en öppen utfrågning av Riksbankens direktion

Publicerad: 10 mars 2023 klockan 10.16

Den 14 mars håller finansutskottet en öppen utfrågning av Riksbankens direktion. Den rör dels Riksbankens årsredovisning 2022, dels den aktuella penningpolitiken.

Utfrågningen av Riksbankens direktion innehåller två delar. Med utgångspunkt i Riksbankens årsredovisning för 2022 behandlar den första delen Riksbankens verksamhet i ett brett perspektiv. Detta är ett led i finansutskottets beredning inför riksdagens årliga beslut med anledning av årsredovisningen. Den andra delen av utfrågningen fokuserar på Riksbankens aktuella penningpolitik, framför allt det senaste penningpolitiska beslutet från februari 2023.

Tid: Klockan 9 –12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

Klockan 9 Finansutskottets ordförande Edward Riedl hälsar välkommen. 

Del 1 Riksbankens årsredovisning 2022

9–9.10 Inledande presentation av riksbankschef Erik Thedéen.

9.10–10.10 Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med hela riksbanksdirektionen.

Del 2 Den aktuella penningpolitiken

10.25–10.40 Inledande presentationer av riksbankschef Erik Thedéen och vice riksbankschef Aino Bunge.

10.40–12.00 Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med hela riksbanksdirektionen.

Klockan 12 (senast) Finansutskottets vice ordförande Mikael Damberg avslutar utfrågningen.

Webb-tv

Utfrågningen är öppen för allmänhet och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsblankett finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontaktperson för media

Camilla Holmén, utskottsråd finansutskottet, telefon: 08-786 43 42, e-post: camilla.holmen@riksdagen.se