Aktuellt

Finansutskottet föreslår att regeringen får besluta om försvarsmateriel till Ukraina

Publicerad: 22 mars 2023 klockan 15.10

Regeringen ska få rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina, och om att sälja artilleripjäser till Storbritannien. Det är innebörden i ett förslag från regeringen, som finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. 

Enligt förslaget ska riksdagen, genom ett så kallat bemyndigande, ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmaterial till Ukraina till ett värde av högst 6,2 miljarder kronor. Det handlar om stridsvagnar, artilleripjäser av typen Archer och robotsystem 97, samt ammunition. Dessutom får regeringen besluta om försäljning av 14 artilleripjäser av typen Archer till Storbritannien, eftersom landet tidigare har skänkt sådana artilleripjäser till Ukraina.

Ändringar i statens budget

Förslaget lämnades i en extra ändringsbudget för 2023. Sammantaget väntas statens utgifter att öka med 0,7 miljarder under året, som en följd av förslaget. Regeringen motiverar detta med att det ligger i Sveriges intresse att erbjuda försvarsmateriel till Ukraina. Samtidigt betonar regeringen vikten av att Försvarsmakten åter kan köpa in den materiel som skänks och säljs. Bland annat därför föreslås Försvarsmaktens anslag öka med 730 miljoner kronor under 2023.

Under åren 2024–2028 bedömer regeringen att anslagen till Försvarsmakten behöver öka med 6,1 miljarder kronor för att finansiera donationen till Ukraina. Donationen finansieras också delvis genom intäkter från försäljning.

Förkortad motionstid

Riksdagen godkände den 16 mars att regeringens förslag behandlas med förkortad motionstid. Ledamöterna har därför haft fyra dagar på sig att lämna in motioner. Inga motioner har dock väckts med anledning av förslaget.

Det är andra gången detta år som regeringen lägger fram ett förslag till ändringsbudget i syfte att stödja Ukraina. I februari sa riksdagen ja till att regeringen bemyndigas att skänka bland annat pansarskott till landet.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdagen den 23 mars 2023. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2022/23: FiU38 Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon 070-766 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se