Aktuellt

Energikrisen i fokus när Nordiska rådet möts i Reykjavik

Publicerad: 10 mars 2023 klockan 10.00

Den 14–15 mars håller Nordiska rådet sin årliga temasession. Denna gång möts de nordiska parlamentsledamöterna i Reykjavik, Island. Huvudtema är energikrisen i Europa, som Nordiska rådet vill möta genom ett stärkt samarbete.

Temasessionen är, tillsammans med den ordinarie sessionen som äger rum i månadsskiftet oktober–november, ett av två tillfällen under året då alla de 87 ledamöterna i Nordiska rådet möts för att debattera och ta beslut i plenum. 20 av ledamöterna kommer från den svenska riksdagen.

En utgångspunkt för temasessionen är att Norden står inför ett ”trilemma”, där energisäkerhet, hållbarhet och energipris ställs mot varandra. Ambitionen i det nordiska samarbetet är dock att stärka energiförsörjningen i Norden, utan att göra avkall på miljömässig hållbarhet och ekonomisk rättvisa för medborgarna. Visionen, som formulerats av Nordiska rådet, är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år till 2030.

Besök vid geotermiskt kraftverk

Deltagarna kommer att göra ett besök vid det geotermiska kraftverket Hellisheiðarvirkjun. Geotermi utnyttjar den energi som finns lagrad i jordskorpan. Det är en förnybar energiresurs, och på så vis en del av lösningen på framtidens energiförsörjning i Norden. Kraftverket är världens näst största i sitt slag.

Nordisk säkerhet på dagordningen

Inte bara energi står på dagordningen under temassessionen. Ledamöterna kommer även att debattera och ta beslut i andra frågor, som förberetts i presidiet och de fyra utskotten: Utskottet för ett hållbart Norden, Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och Utskottet för välfärd i Norden. Exempelvis diskuteras nordiskt stöd för återuppbyggandet av Ukraina, och en anpassning av Nordiska rådets organisation till den nya säkerhetspolitiska situationen.

Om Nordiska rådet

Om Nordiska rådets svenska delegation på riksdagens webbplats

Om temasessionen på Nordiska rådets webbplats

Ledamöter

Den svenska delegationen till Nordiska rådet

Webb-tv

Direktsändning av Nordiska rådets temasession 2023, på såväl de skandinaviska språken som på engelska


Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare och delegationssekreterare, Riksdagens internationella kansli, telefon: 070-993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se