Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 5 juni klockan 8 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför möten i råden för transport, telekommunikation och energi, utrikes frågor, ekonomiska och finansiella frågor, jordbruk och fiske samt sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), finansminister Magdalena Andersson (S), minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 3 juni klockan 11 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför videomöte 4 juni i rådet för transport, telekommunikation och energi. Deltar från regeringen gör infrastrukturminister Thomas Eneroth (S), som också återrapporterar från tidigare möten i rådet.

Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. I talarstolen socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Anders Löwdin

Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

Den 29 maj höll riksdagen en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet hade begärt debatten. Från regeringen deltog socialminister Lena Hallengren (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 29 maj klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför möten i rådet för utrikesfrågor, rättsliga och inrikes frågor och rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Utrikesminister Ann Linde (S), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), inrikesminister Mikael Damberg (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) deltar och återrapporterar också från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 25 maj klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) återrapporterar från videomöte med allmänna rådet 22 april och samråder inför videomöte med rådet 26 maj. EU-ministern informerar också om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och effekter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 20 maj klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför videomöte i ministerrådet för konkurrenskraft – forskning och rymd den 29 maj. Deltar från regeringen gör ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), som också återrapporterar från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 15 maj klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför möten i rådet för utrikesfrågor, rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott.  Utrikesminister Ann Linde (S), finansminister Magdalena Andersson (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) återrapporterar också från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 11 maj klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 8 maj klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden. Försvarsmiister Peter Hultqvist (S) samråder inför möte i rådet för utrikes frågor – försvar och återrapporterar från olika möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 6 maj. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför en videokonferens med EU:s och västra Balkans stats- och regeringschefer som hölls senare samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Den 4 maj klockan 11.30 sammanträder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 27 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 23 april. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett videomöte med EU:s stats- och regeringschefer som hölls senare samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 22 april klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Utrikesminister Ann Linde (S) återrapporterar från videomöte med rådet för utrikes frågor den 3 april 2020 och informerar och samråder inför videomöte med rådet den 22 april. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 20 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) återrapporterar från videomöte den 24 mars 2020 och informerar och samråder inför videomöte den 22 april. Hans Dahlgren informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Kammaren sedd snett uppifrån. Personerna sitter utspridda och långt ifrån varandra. Foto: Riksdagsförvaltningen

Ny sittning i kammaren

Med anledning av det nya coronaviruset inför riksdagen fri sittning så att ledamöterna kan sitta en bit ifrån varandra vid votering i kammaren.

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen har förlängts

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen har förlängts ytterligare och gäller till riksdagens sommaruppehåll den 17 juni. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även om ett större antal riksdagsledamöter inte kan delta i riksdagsarbetet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag den 16 april klockan 12.15 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Finansminister Magdalena Andersson (S) informerar och samråder inför ett videomöte med rådet för ekonomiska och finansiella frågor som hålls senare samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdagen den 14 april klockan 12.30 samråder EU-nämnden med regeringen. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg informerar och samråder inför videomöte i rådet för utrikes frågor – handel den 16 april. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdagen den 7 april klockan 10.00 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Finansminister Magdalena Andersson (S) informerar och samråder dels om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet till följd av covid-19, dels om aktivering av krisstöd med anledning av covid-19. De frågorna kommer att tas upp i ett videomöte på EU-nivå senare samma dag.