Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 27 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 23 april. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett videomöte med EU:s stats- och regeringschefer som hölls senare samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Onsdagen den 22 april klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Utrikesminister Ann Linde (S) återrapporterar från videomöte med rådet för utrikes frågor den 3 april 2020 och informerar och samråder inför videomöte med rådet den 22 april. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 20 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) återrapporterar från videomöte den 24 mars 2020 och informerar och samråder inför videomöte den 22 april. Hans Dahlgren informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Kammaren sedd snett uppifrån. Personerna sitter utspridda och långt ifrån varandra. Foto: Riksdagsförvaltningen

Ny sittning i kammaren

Med anledning av det nya coronaviruset inför riksdagen fri sittning så att ledamöterna kan sitta en bit ifrån varandra vid votering i kammaren.

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen har förlängts

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen gäller till och med den 7 september. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även om ett större antal riksdagsledamöter inte kan delta i riksdagsarbetet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdag den 16 april klockan 12.15 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Finansminister Magdalena Andersson (S) informerar och samråder inför ett videomöte med rådet för ekonomiska och finansiella frågor som hålls senare samma dag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdagen den 14 april klockan 12.30 samråder EU-nämnden med regeringen. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg informerar och samråder inför videomöte i rådet för utrikes frågor – handel den 16 april. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdagen den 7 april klockan 10.00 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Finansminister Magdalena Andersson (S) informerar och samråder dels om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet till följd av covid-19, dels om aktivering av krisstöd med anledning av covid-19. De frågorna kommer att tas upp i ett videomöte på EU-nivå senare samma dag.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 6 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Internationellt Fredagen den 3 april klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för utrikes frågor - utveckling. Utrikesminister Ann Linde (S) och Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, återrapporterar även från olika möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 30 mars klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och effekter. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S).

KU skjuter fram sin granskning av regeringen

Press Konstitutionsutskottet har i dag enats om att tills vidare skjuta fram vårens granskning av regeringen. Utskottet kommer därmed inte hålla några utfrågningar i granskningen under våren.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 25 mars. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför möte med EU:s stats- och regeringschefer som hölls den 26 mars med anledning av coronaviruset.

Talmannen berättar om riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Talmannen Riksdagen fortsätter sitt arbete trots prövningar av det nya coronaviruset. Hör riksdagens talman Andreas Norlén berätta om hur riksdagen anpassat arbetet.

Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare

Från och med onsdagen den 18 mars kl. 15 håller Riksdagsbiblioteket stängt med anledning av coronaviruset.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 20 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S).

Gruppledarna ändrar arbetssättet i kammaren med anledning av corona

Riksdagspartiernas gruppledare har kommit överens om att ändra sitt arbete så att endast 55 riksdagsledamöter medverkar under omröstningarna i kammaren.

Visningar, evenemang och möten i riksdagen ställs in tills vidare

Riksdagen vidtar just nu flera åtgärder med anledning av corona. Tills vidare ställer Riksdagsförvaltningen in visningar, evenemang, vissa möten, studiebesök och besök i Demokrativerkstaden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 13 mars klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård. Magdalena Andersson (S), finansminister och Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister återrapporterar även från olika möten i rådet.