Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 september. Några av de frågor som väntas diskuteras är en mer systematisk uppföljning av Europeiska rådets slutsatser och kommissionens kommande arbetsprogram för 2017.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde torsdagen den 15 september. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 16 september.

Samråd om Kina och stöd till mjölk- och grisbönder

Regeringen samråder med EU-nämnden den 15 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Kina samt stöd till mjölk- och grisbönder.

Samråd om penningtvätt och investeringar

Regeringen samråder med EU-nämnden den 8 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är bekämpning av penningtvätt och det fortsatta arbetet med investeringsplanen för Europa.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 28 juni. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 28-29 juni.

Samråd om uppföljning av Storbritanniens folkomröstning och ekologiskt jordbruk

Regeringen samråder med EU-nämnden den 22 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är dagordningen inför möte i Europeiska rådet, där resultatet av Storbritanniens EU-folkomröstning följs upp, och en ny handlingsplan för ekologiskt jordbruk.

Samråd om skatteflykt och bankunionen

Regeringen samråder med EU-nämnden den 15 juni. Några frågor som ska diskuteras är skatteflykt, skatt på finansiella transaktioner och bankunionen.

Samråd om utstationering och jämställdhet för hbti-personer

Regeringen samråder med EU-nämnden den 10 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är utstationering av arbetstagare, ökad jämställdhet för hbti-personer och antimikrobiell resistens.

Samråd om en europeisk åklagarmyndighet och avgasutsläpp från bilar

Regeringen samråder med EU-nämnden den 3 juni. Ett par av de frågor som ska diskuteras är förslaget till europeisk åklagarmyndighet och avgasutsläpp från dieselbilar.

Samråd om ungdomspolitik, högre utbildning och medietjänster

Regeringen samråder med EU-nämnden den 27 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är ungdomspolitik, högre utbildning, medietjänster och styrning av idrottsevenemang.

Samråd om skatteflykt, digitala tjänster och EU:s strategi för Syrien och Irak

Regeringen samråder med EU-nämnden den 20 maj. Några av defrågor som ska diskuteras är rättsstatens principer, skatteflykt, digitalatjänster samt EU:s strategi för Syrien och Irak.

Samråd om djurskydd och migration

Regeringen samråder med EU-nämnden den 13 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är djurskydd och migration.

Samråd om handelsavtalet TTIP och migration

Regeringen samråder med EU-nämnden den 4 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s prioriteringar i WTO-arbetet, handelsavtalet med USA (TTIP) samt migration och utveckling.

Samråd om utvecklingen i Libyen

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 april. Några av de frågor som ska diskuteras är utvecklingen i Libyen, hybridhot samt IT-system för säkra gränser och paketet för smarta gränser.

Samråd om datainsamling inom fiskerisektorn

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 april. Ett par av de frågor som ska tas upp är förslag om nya EU-regler för insamling av data inom fiskesektorn samt förslag om förändring av reglerna om hur och var fiskare får fiska.

Extrainsatt samråd i EU-nämnden

Inrikesminister Anders Ygeman (S) informerade EU-nämnden per telefon klockan 11 den 24 mars inför EU:s extra informella möte samma dag. Mötet handlade om inrikes och rättsliga frågor efter terrordåden i Bryssel.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 17 mars. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars.

Samråd om migration, Ryssland och livsmedel

Regeringen samråder med EU-nämnden den 11 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är Europeiska rådets kommande möte om migration, EU:s relation till Ryssland och situationen inom mejeri- och animalieproduktionen.

Samråd om Turkiet och EU:s framtida asylsystem

Regeringen samråder med EU-nämnden den 4 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s förhållande till Turkiet, utbyte av skatteinformation och EU:s framtida asylsystem.

Samråd om klimatfrågor och den inre marknaden

Regeringen samråder med EU-nämnden den 26 februari. Ett par av de frågor som ska diskuteras är uppföljningen av FN:s klimattoppmöte och den inre marknaden för varor och tjänster.