Aktuellt

Utrikesutskottet vill att regeringens agerande för frihetsberövade svenskar utvärderas

Förslag till beslut Riksdagens utrikesutskott vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Talman Stefan Löfven står i talarstolen i kammaren vid en partiledardebatt januari 2021. Foto: Anders Löwdin

Partiledardebatt den 13 januari

Debatt Onsdagen den 13 januari hölls partiledardebatt i riksdagen. I debatten fick partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Vårens propositioner

Regeringen har presenterat vilka propositioner den planerar att lämna till riksdagen från mitten av januari 2021 under återstoden av riksmötet. Även planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

Enkammarriksdagen 50 år

Den 11 januari 1971 sammanträdde den nya enkammarriksdagen för första gången. En process som pågått i flera årtionden hade till slut lett till att tvåkammarriksdagen, som infördes genom 1866 års representationsreform, ersattes av en riksdag med en enda kammare. 

Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare

Riksdagsbiblioteket i Gamla stan i Stockholm är stängt för besök tills vidare på grund av coronapandemin. Det går inte att låna, reservera, beställa eller lämna tillbaka böcker så länge biblioteket är stängt. Pågående lån förlängs. I vanliga fall är Riksdagsbiblioteket öppet för alla.

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att motverka trängsel och därmed hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra krafttag mot smittspridning

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagens säger ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska folksamlingar på platser dit allmänheten har tillträde kunna förbjudas och serveringsställen kunna stängas. Utskottet föreslår samtidigt två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om ekonomisk kompensation för drabbade verksamheter och information till utskottet.

Riksdagsledamöter observerar valet i Kirgizistan

Internationellt Den 10 januari hålls presidentval i Kirgizistan. Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Nya lagar från den 1 januari

Vid årsskiftet började flera nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Riksdagen kallas in för att behandla pandemilag

Press Riksdagen kallas in första veckan i januari för att behandla en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19, den så kallade pandemilagen.

Utredning om riksdagens arbete under coronapandemin

Press Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 december att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. Utredningen kommer att ledas av den tidigare talmannen Per Westerberg och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2021.

En klubba ligger på talmanspodiet i kammaren. Till höger står Sveriges rikes lagbok. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen klar med statens budget för 2021

Den 17 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2021. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom budgetens 27 utgiftsområden.

Kollage med två bilder samt tecknad hög med mynt och sedlar. En bild på EU-flagga, svensk flagga och del av riksdagshuset. En bild på ett barn och en läkare på en läkarmottagning. Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen och Maskot/TT

Pengar har fördelats inom sex utgiftsområden i statens budget

Beslut Pengar har fördelats inom sex av utgiftsområdena i statens budget, bland annat migrationsområdet, allmänna bidrag till kommuner, EU-avgiften samt hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskott vill ha friliggande cykelvägar

Förslag till beslut Trafikutskottet vill att nya cykelbanor inte ska behöva byggas nära bilvägar, utan som friliggande cykelvägar. Dagens regler gör detta onödigt svårt, tycker utskottet, som föreslår att regeringen ser över regelverket och hur det används. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot utskottets förslag.

Utredning föreslår tydligare regler för ersättningar till riksdagsledamöter

Press Utredningen om riksdagsledamöternas ersättningar överlämnade den 16 december sitt betänkande till riksdagsstyrelsen. Utredningen föreslår bland annat att regelverket förtydligas när det gäller ledamöternas rätt till övernattningsbostad och ersättning för egen bostad i Stockholm.

Kollage med två bilder: Två elever sitter och skriver i ett klassrum. Ett fallet träd i en skog. Foto: Maskot/TT och Nicklas Wijkmark/Naturvårdsverket.

Pengar har fördelats inom sex utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om sex av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till miljö- och naturvård, arbetsmarknad, näringsliv, och utbildning.

Två vinnare har utsetts i riksdagens uppsatstävling

Press Två vinnande bidrag har utsetts i den första upplagan av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Vinnaruppsatserna handlar om kränkningar av kvinnliga riksdagsledamöter på sociala medier samt oppositions- och stödpartiers agerande i riksdagen.

Socialutskottet vill se ny pandemilag

Förslag till beslut En tillfällig lag som ger möjlighet till mer träffsäkra åtgärder behövs för att begränsa spridningen av covid-19. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma med ett sådant förslag.

Fotocollage med pensionärer, pengahög, tåg och landskap. Foto: Thomas Adolfsén, Tomas Oneborg och Henrik Montgomery/TT.

Pengar har fördelats inom sex utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om sex av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till regional utveckling, kommunikationer och ekonomisk trygghet för äldre.

Sverige bör uttala en Nato-option

Beslut Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Nato-optionen innebär bland annat att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato.