Aktuellt

EU-nämnden samråder om migration

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 september. Samrådet kommer till största del handla om migration och terrorism.

Samråd om situationen i Nordkorea

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 juli. Några av de frågor som tas upp är situationen i Nordkorea, förenklad jordbrukspolitik och EU:s årsbudget.

Samråd om åtgärder mot dåliga lån

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 7 juli. En av de frågor som tas upp är åtgärder mot dåliga lån i den europeiska banksektorn.

Samråd om migration och energifrågor

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 juni. Samrådet med statsminister Stefan Löfven (S) klockan 10 är öppet för allmänhet och media. Inför ministerrådsmötet om energifrågor behandlas bland annat paketet om ren energi.

Samråd om förberedelserna inför brexit

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 15 juni och fredagen den 16 juni. Några av de frågor som tas upp är reducerad moms på e-publikationer och förberedelserna inför brexit.

Samråd om ekologisk produktion och barnfetma

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 juni. Några av de frågor som tas upp är ekologisk produktion, utstationering av arbetstagare, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och fetma hos barn.

Ja till svenskt deltagande i internationella militära insatser

Regeringen har lämnat förslag om svenskt deltagande med väpnade styrkor i tre olika internationella insatser. Det gäller FN:s stabiliseringsinsats i Mali, den militära utbildningsinsatsen i Irak och EU:s marina operation Atalanta. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.  

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Dessutom borde resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat. Regeringen borde se till att det sker. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Samråd om skydd för barn på flykt

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 juni. Några av de frågor som tas upp är skydd för barn på flykt, yrkestrafik och leveranser av paket över gränserna.

Samråd om godkännande av bilar

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 24 maj. Några av de frågor som tas upp är nya ramar för godkännande av bilar och den europeiska rymdstrategin.

Samråd om lösning av tvister vid dubbelbeskattning

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 19 maj. Ett par av de frågor som tas upp är tvistelösning vid dubbelbeskattning och ändringar i reglerna för ljud- och bildmedietjänster.

Samråd om EU:s globala strategi för säkerhet och försvar

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 maj. Några av de frågor som tas upp är EU:s globala strategi för säkerhet och försvar, solidaritet vid fördelning av asylsökande och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Samråd om fiskeregler och handelspolitik

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 maj. Ett par av de frågor som tas upp är fiskeregler och skyddsåtgärder på handelsområdet.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 28 april. Vid sammanträdet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 29 april, då Brexit kommer att tas upp.

Samråd om Storbritanniens EU-utträde

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 21 april. Ett par av de frågor som tas upp är sammanhållningspolitiken och förhandlingarna inför Storbritanniens kommande EU-utträde.

Samråd om situationen i Syrien

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 31 mars. Ett par av de frågor som tas upp är situationen i Syrien och lagändringar på jordbruksområdet.

Samråd om migration och terrorism

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 mars. Ett par av de frågor som tas upp är migration och bekämpning av terrorism.

Samråd i EU-nämnden om moms

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 mars. Ett par av de frågor som ska tas upp är moms på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet för moms.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 8 mars. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet den 9-10 mars.

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser arbetsmarknadsutskottet. Regeringen borde se till att förslag läggs fram på hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag skulle kunna läggas över på andra aktörer. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta.