Aktuellt

Foto: Fredrik Svensson

Fred och välstånd i fokus på OSSE:s sommarmöte

Den 5–9 juli deltog åtta svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Minsk, Vitryssland. Årets tema var ökad tillit och samarbete för fred och välstånd i OSSE regionen.

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Minsk

Den 5–9 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Minsk, Vitryssland. Temat för årets session är ökad tillit och samarbete för fred och välstånd i OSSE regionen.

Migration präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Den 26–30 juni april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Sessionen präglades främst av debatter kring olika aspekter av migration. Tolv riksdagsledamöter deltog under veckan och de höll flera anföranden bland annat på teman om jämställdhet och sexuella trakasserier av kvinnor.

Migrationsfrågor i fokus vid internationellt möte

Tolv riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sommarsession i Strasbourg den 26–30 juni. I fokus för mötet står frågor om Europa och migration.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Albanien

Den 25 juni är det parlamentsval i Albanien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Foto: Melker Dahlstrand

Aung San Suu Kyi talade i riksdagen

Den 13 juni höll Aung San Suu Kyi, Myanmar/Burmas statskansler, ett anförande i riksdagen på inbjudan av talman Urban Ahlin. Talet kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Förtroende, transparens och tradition – nycklar till en hållbar Barentsregion

Den 6–9 juni deltog en delegation med fyra riksdagsledamöter vid den 8:e parlamentariska Barentkonferensen. Konferensen äger rum vartannat år och hölls den här gången i Narjan-Mar i Nenetsdistriktet i norra Ryssland.

Aung San Suu Kyi talar i riksdagen

Den 13 juni håller Aung San Suu Kyi, Myanmars statskansler, ett anförande i riksdagen på inbjudan av talman Urban Ahlin. För fotografering vid fototillfället och plats på läktaren vid anförandet krävs ackreditering till riksdagen.

Ja till svenskt deltagande i internationella militära insatser

Regeringen har lämnat förslag om svenskt deltagande med väpnade styrkor i tre olika internationella insatser. Det gäller FN:s stabiliseringsinsats i Mali, den militära utbildningsinsatsen i Irak och EU:s marina operation Atalanta. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.  

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Dessutom borde resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat. Regeringen borde se till att det sker. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

En man och en kvinna står framför flera flaggor, bland annat den svenska. Foto: Riksdagsförvaltningen

Hållbar utveckling och Agenda 2030 i fokus vid PA-UfM:s 13:e församlingssession

Den 12-13 maj deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Rom, Italien. Temat för årets församlingssession var Hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i medelhavsområdet – Med4Jobs och Agenda 2030.

Korruptionsanklagelser präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Den 24-28 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin andra session för året i Strasbourg. Den största frågan under mötet var förtroendet för församlingens ordförande Pedro Agramunt. Korruptionsanklagelserna mot andra ledamöter debatterades bland annat också.

Öppet seminarium om den framtida europeiska säkerhetsordningen

Den 27 april hålls ett öppet seminarium om den framtida europeiska säkerhetsordningen. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänhet och media. Det sänds också via webb-tv.

Korruptionsanklagelser i fokus vid internationellt möte

Tio riksdagsledamöter deltar i vårsessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 24-28 april. Ledamöterna ingår i riksdagens delegation till PACE och mötet hålls i Strasbourg.

Talmannen hälsar på Bangladesh talman Shirin Sharmin Chaudhury. Foto: Riksdagsförvaltningen

IPU-möte med fokus på minskad ojämlikhet

Den 1–5 april ägde Interparlamentariska unionens (IPU) 136:e församling rum i Dhaka, Bangladesh. Talman Urban Ahlin ledde en riksdagsdelegation till mötet som samlade parlamentariker och talmän från 126 länder.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Den 2 april är det parlamentsval i Armenien. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Utsatta grupper i fokus för globalt parlamentarikermöte i Dhaka

Den 1–5 april leder talman Urban Ahlin en delegation med sex riksdagsledamöter till Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårsession i Dhaka, Bangladesh. På dagordningen för sessionen står ökat samarbete för politisk, ekonomisk och social rättvisa.

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Nordiska rådet håller temasession i Stockholm den 3-4 april med fokus på Nordens relation till USA och dess nya administration. Den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA - nya förutsättningar".

Nordiska rådets session i Köpenhamn Foto: Magnus Fröderberg / norden.org

Gränshinder debatterades på Nordiska rådets session i Köpenhamn

Ett stort engagemang för undanröjande av gränshinder genomsyrade debatten under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-3 november.

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser arbetsmarknadsutskottet. Regeringen borde se till att förslag läggs fram på hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag skulle kunna läggas över på andra aktörer. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta.