Aktuellt

Möjlighet till uppskov med inbetalning av vissa skatter

Företag som drabbats av likviditetsproblem med anledning av coronakrisen kommer få uppskov med inbetalning av vissa skatter under en begränsad tid. Beslutet beräknas kosta staten 27 miljarder kronor under 2020. Ändringarna börjar gälla från och med den 30 mars 2020.

Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

Riksdagen beslutade om en ny lag som gör det möjligt att tillfälligt stänga skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Beslutet gör det bland annat möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset

Regeringen får rätt att under 2020 utfärda kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor för lån till vissa flygföretag. Det innebär att staten garanterar de lån som flygföretagen får från kommersiella banker. Anledningen är spridningen av coronaviruset, som gjort att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.