Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Torsdagen den 21 januari klockan 15 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer senare samma dag. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 15 januari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för allmänna frågor och rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 11 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för rättsliga och inrikes frågor, rådet för jordbruk och fiske, rådet för miljö samt rådet för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), inrikes­minister Mikael Damberg (S), landsbygds­minister Jennie Nilsson (S), miljö- och klimat­minister Isabella Lövin (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Några av ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 9 december. Under mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte i Europeiska rådet den 10–11 december. Statsministern deltog digitalt i EU-nämndens sammanträde, som kan ses i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 4 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för allmänna frågor, rådet för telekommunikation, rådet för transport och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och kabinettssekreterare Robert Ryberg. Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 27 november klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för rättsliga och inrikes frågor, rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, rådet för ekonomiska och finansiella frågor samt rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), inrikesminister Mikael Damberg (S), socialminister Lena Hallengren (S), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), finansminister Magdalena Andersson (S), utbildningsminister Anna Ekström (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) samt statssekreterare Max Elger. Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för utrikes frågor och rådet för konkurrenskraft. Från regeringen deltar ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP) och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdagen den 19 november klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer senare samma dag. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S). Sammanträdet är öppet för allmänheten. Sammanträdet kommer inte att webbsändas. Journalister och allmänhet är välkomna till Skandiasalen i mån av plats.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för konkurrenskraft, rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor och rådet för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar näringsminister Ibrahim Baylan (S), ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S), utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 6 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor, rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden. EU-minister Hans Dahlgren återrapporterar från ett videomöte med EU:s stats- och regeringschefer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 30 oktober klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet ekonomiska och finansiella frågor och rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S) och statssekreterare Tobias Lundin Gerdås. De återrapporterar även från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Torsdagen den 29 oktober klockan 12 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför ett videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer samma dag. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 oktober klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i jordbruks- och fiskerådet och miljörådet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Ministrarna återrapporterar även från tidigare möten i råden.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 14 oktober. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett toppmöte i Europeiska rådet. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 oktober klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Ministrarna återrapporterar även från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Tisdagen den 6 oktober klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype. EU-minister Hans Dahlgren återrapporterar från Europeiska rådet den 1–2 oktober 2020.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 2 oktober klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet ekonomiska och finansiella frågor samt rådet rättsliga och inrikes frågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) samt inrikesminister Mikael Damberg (S). Några ministrar återrapporterar även från tidigare möten i råden.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 30 september. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför ett toppmöte i Europeiska rådet den 1–2 oktober. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 september klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd: rådet för transport, telekommunikation och energi den 28 september samt rådet för konkurrenskraft och forskning den 29 september. Från regeringen deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S). Ministrarna återrapporterar även från tidigare möten i råden.

Inställt: Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämndens planerade öppna sammanträde onsdagen den 23 september ställs in. Det beror på att toppmötet i Europeiska rådet den 24-25 september är inställt.