Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 24 mars sammanträder regeringen med EU-nämnden inför ett möte i EU:s ministerråd för transport-, telekommunikations- och energifrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Liljeberg. 

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 22 mars. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet 23–24 mars 2023.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 17 mars samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikesfrågor, allmänna frågor samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M), försvarsminister Pål Jonson (M), EU-minister Jessika Roswall (M) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 10 mars samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, för miljöfrågor, samt för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg, socialminister Jakob Forssmed, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 mars klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikesfrågor samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar migrationsminister Maria Malmer Stenergard, justitieminister Gunnar Strömmer, skolminister Lotta Edholm, statssekreterare Martin Andreasson.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 24 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Sara Modig. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 17 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd. Från regeringen deltar Utrikesminister Tobias Billström (M) och EU-minister Jessika Roswall (M). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett sammanträde onsdagen den 8 februari. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett extra möte i Europeiska rådet 9–10 februari 2023.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Från regeringen deltar EU-minister Jessika Roswall (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 27 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar statssekreterare Johanna Lybeck Lilja. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 december klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för miljöfrågor och transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Westlén och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Ministern och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 december klockan 8 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor, allmänna frågor, jordbruks- och fiskefrågor samt transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar kabinettsekreterare Jan Knutsson, EU-minister Jessika Roswall (M), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) samt statssekreterare Daniel Liljeberg. Ministrarna, kabinettsekreteraren och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 13 december. Under sammanträdet samråder statsministern med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet 15–16 december.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 7 december klockan 14.30 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvårdsfrågor. Från regeringen deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 december klockan 8.30 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor, allmänna frågor, jordbruks- och fiskefrågor samt transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Jan Knutsson, EU-minister Jessika Roswall, landsbygdsminister Peter Kullgren och statssekreterare Daniel Liljeberg. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 2 december samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvårdsfrågor, rättsliga och inrikes frågor samt transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M), sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), socialminister Jakob Forssmed (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), skolminister Lotta Edholm (L), justitieminister Gunnar Strömmer (M), migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), statssekreterarna Johan Berggren och Erik Slottner. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 november samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för konkurrenskraft, rättsliga och inrikes frågor, utrikes frågor – utveckling samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar skolminister Lotta Edholm, kulturminister Parisa Liljestrand, statssekreterarna Anders Hall, Sara Modig, Maria Nilsson och Diana Janse. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 18 november klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för transport, telekommunikations- och energifrågor, utrikes frågor – handel, jordbruks- och fiskefrågor, samt allmänna frågor – sammanhållning. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Liljeberg, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) samt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.