Aktuellt

Filtrerar på:

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022

Utfrågning Tisdagen den 17 maj håller finansutskottet en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Extra ändringsbudget: Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att skänka överskott av vaccindoser föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att överskottet av vaccindoser mot covid-19 får skänkas till andra länder. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om att stärka den svenska matberedskapen och om stöd till civilsamhället. MP har invändningar mot regeringens förslag och S har invändningar mot utskottets förslag till tillkännagivanden.

Öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar och hållbarhet

Utfrågning Den 26 april höll finansutskottet en öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar av kapitalet i pensionssystemet, med fokus på hållbarhet. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Ja till åtgärder för att stärka det militära försvaret och till kompensation för höga elpriser

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit åtgärder för att stärka Sveriges militära försvar. Regeringen har också lämnat förslag om att kompensera hushållen för höga elpriser under mars 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen. Utskottet föreslår samtidigt fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen, bland annat om sänkta priser på bensin och diesel.

Riksbankens penningpolitik 2015–2020 har utvärderats

Riksbankens penningpolitik för åren 2015–2020 har utvärderats på initiativ av finansutskottet. Utredarna drar slutsatsen att riksbankens penningpolitik under perioden 2015–2020 var kraftfull och expansiv. Det snabba agerandet i början av 2020 bidrog till att begränsa coronapandemins effekter på Sveriges ekonomi. Utvärderingen presenterades vid en pressträff i riksdagen den 31 mars.

Materiel för minröjning samt pansarskott föreslås skänkas till Ukraina

Förslag till beslut Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Det har riksdagens finansutskott föreslagit i ett utskottsinitiativ. Den materiel som ska skänkas är fältutrustning för minröjning samt upp till 5 000 pansarskott till ett sammanlagt värde av högst 205 miljoner kronor.

Extra ändringsbudget: Utskott föreslår ja till garantier för lån till Ukraina

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sverige garanterar lån till Ukraina som med ränta motsvarar cirka 600 miljoner kronor. Detta med anledning av Rysslands invasion av landet.

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Utfrågning Torsdagen den 3 mars höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Bland andra deltog riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Finansutskottet föreslår stöd till Ukraina

Förslag till beslut Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att ge Ukraina ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet. Det föreslår finansutskottet i ett utskottsinitiativ. Riksdagen väntas debattera och fatta beslut i ärendet i dag, den 28 februari, klockan 16.

Riksdagen behandlar och beslutar ärende om stöd till Ukraina

Måndagen den 28 februari behandlar och beslutar riksdagen om ett ärende som rör stöd till Ukraina. Ärendet behandlas vid ett sammanträde i finansutskottet klockan 11.00 och planeras att justeras där klockan 13.00. Ärendet bordläggs vid ett sammanträde i kammaren klockan 14.00 och debatteras och beslutas vid ett andra sammanträde som börjar klockan 16.00.

Finansutskottet kritiskt mot EU-förslag om nya egna medel

Förslag till beslut EU-kommissionen har föreslagit att det ska införas tre nya typer av egna medel, det vill säga tre nya intäktskällor till EU:s budget. Finansutskottet har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen och menar att det är alltför långtgående. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska invända mot förslaget i ett motiverat yttrande.

Finansutskottet föreslår ja till kompensation för höga elpriser

Förslag till beslut Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tillfällig ekonomisk kompensation för hushåll som förbrukar mycket el, till följd av vinterns höga elpriser. Regeringen har också föreslagit ytterligare åtgärder på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska anståndstiden för att betala skatt förlängas och karenstiden för stöd vid korttidsarbete tas bort. Finansutskottet föreslår med vissa ändringar att riksdagen säger ja till dessa förslag.

Extra ändringsbudget: Ja till ersättningar inom sjukförsäkringen, stöd till företag och medel till testning och smittspårning

Beslut Riksdagen sa delvis ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19. Riksdagen beslutade också att mer pengar satsas inom kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget än vad regeringen har föreslagit. Vidare uppmanade riksdagen regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstöd så att fler kan få stödet och att de som berörs kan få det snabbare.

Extra ändringsbudget: Ja till ersättningar inom sjukförsäkringen, stöd till företag och medel till testning och smittspårning

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Utskottet föreslår också att mer pengar satsas inom kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget än vad regeringen har föreslagit. Vidare vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstöd så att fler kan få stödet och att de som berörs kan få det snabbare.

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Utfrågning Tisdagen den 1 februari höll finansutskottet en öppen utfrågning med Finansiella stabilitetsrådet om finansiell stabilitet. Temat för utfrågningen var sårbarheter och motståndskraft i ekonomin i ljuset av ökande skulder hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag.

Krav på upplysningar om miljömässig hållbarhet på finansmarknaden

Beslut Riksdagen sa ja till att fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer tydligare ska redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är. Upplysningar om detta ska exempelvis finnas i informationsbroschyrer och årsberättelser.

Finansutskottet säger ja till upplysningskrav om miljömässig hållbarhet

Förslag till beslut Fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer ska tydligare redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är, och vissa större företag ska lämna ytterligare information i sina hållbarhetsrapporter. Det förslaget har regeringen lagt fram med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Finansutskottet säger ja till förslag från M, SD och KD om utgiftsramarna och inkomsterna i statens budget 2022

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till flera lagändringar. Övriga riksdagspartier har invändningar mot detta i flera reservationer.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Utfrågning Den 19 oktober höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Deltog gjorde bland andra riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén. Utfrågningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, ersättningar inom sjukförsäkringen förlängs och omställningsstödet utökas. Vidare ges ytterligare stöd till kultur och idrott samt insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridningen av covid-19. Vänsterpartiet är positivt till de flesta av regeringens förslag, men säger nej till ett av dem i en reservation.