Aktuellt

Filtrerar på:

Riksdagsledamot vald till president för OSSE:s parlamentariska församling

Internationellt Under OSSE:s parlamentariska församlings session den 30 juni–6 juli valdes den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) till församlingens president.

Riksdagsledamöter observerade valet i Moldavien

Internationellt Den 11 juli hölls parlamentsval i Moldavien. Två svenska riksdagsledamöter fanns på plats för att observera valet.

Istanbulkonventionen 10 år uppmärksammades vid Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

Internationellt Den 21–24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin sommarsession. Vid sessionen debatterades bland annat frågor om situationen i Belarus, bekämpande av afrofobi och covid-19-pandemin.

Nordiska parlamentariker diskuterar cybersäkerhet och coronapandemin vid digitalt möte

Internationellt Den 28–30 juni möts Nordiska rådet för sin årliga temasession. I år hålls mötesdagarna digitalt på grund av coronapandemin. Vid sessionen samlas rådets 87 parlamentariker och ett antal nordiska ministrar för att bland annat debattera cybersäkerhet, hybridhot och hanteringen av pandemin.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien (inställt)

Internationellt Den 20 juni hålls parlamentsval i Armenien. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, arrangerar en valobservation i samband med valet. De svenska riksdagsledamöternas deltagande i observationen är inställt.

Istanbulkonventionen 10 år – en av flera frågor vid PACE:s sommarsession

Internationellt Riksdagens delegation deltar i sommarsessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 21–24 juni. På agendan står bland annat covidpass, mediefrihet och en rapport om bekämpande av afrofobi.

Bra genomslag för svenska ståndpunkter vid historisk digital IPU-församling

Internationellt Den svenska delegationen fick stöd för flera av sina förslag, då den Interparlamentariska unionen (IPU) höll sin 142:a session den 24–27 maj. Det blev för första gången en digital session och temat var "Att övervinna pandemin i dag och bygga en bättre morgondag: parlamentens roll".

Sverige värd för Natos parlamentariska församlings vårsession

Internationellt Den 14–17 maj deltog ledamöter ur riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling i församlingens vårsession.

Nordiskt samtal om gränshinder i pandemins spår

Internationellt Riksdagsledamöterna i Nordiska rådets svenska delegation arrangerade den 28 april ett digitalt möte för att samtala om gränshinder under covid-19-pandemin. I fokus stod de konsekvenser de stängda nordiska gränserna medfört, både för alla de nordbor som bor vid och arbetar över gränserna, men även för det nordiska samarbetet och de mellanfolkliga relationerna.

Armeniska krigsfångar, Aleksej Navalnyj och utvecklingen i Turkiet några av frågorna på PACE:s vårsession

Internationellt Den 19-22 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin vårsession. Vid sessionen debatterades frågor som behovet av en reform av valsystemet i Belarus, armeniska krigsfångar och demokratiska institutioners funktionssätt i Turkiet.

Riksdagsledamöter observerar valet i Albanien

Internationellt Den 25 april hålls parlamentsval i Albanien. Sex svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Utvecklingen i Belarus på agendan för PACE:s vårsession

Internationellt Riksdagens delegation med 12 ledamöter deltar i vårsessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 19–22 april. På agendan står bland annat en granskning av Montenegro och behovet av en reform av valsystemet i Belarus.

Unga i Östersjöregionen kan delta i ungdomsforum om klimat- och demokratifrågor

Internationellt Ett ungdomsforum med fokus på klimat- och demokratifrågor arrangeras den 28 augusti. Initiativet till forumet har tagits av den svenska delegationen till den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC). Ansökan är öppen för unga i Östersjöregionen till den 9 maj.

Europarådsdelegationen söker representant till kommitté för förhindrande av tortyr

Den svenska delegationen i Europarådets parlamentariska församling ska nominera kandidater till Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr, European Committee for the Prevention of Torture (CPT). Uppdraget är oavlönat och kan innefatta upp till 40 dagar per år.

Riksdagsledamöter observerar valet i Bulgarien

Internationellt Den 4 april hålls parlamentsval i Bulgarien. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Parlamentariker från nordiska länder utbytte erfarenheter om coronastrategier

Internationellt Vad kan de nordiska grannländerna lära sig av varandra när det gäller att bekämpa coronapandemin? Den frågan diskuterades måndagen den 1 mars när de nordiska ländernas delegationer till den Interparlamentariska unionen, IPU, möttes digitalt för att utbyta erfarenheter.

Riksdagsledamöter diskuterade gränsproblem med norsk minister

Internationellt Riksdagsledamöterna i den svenska delegationen till Nordiska rådet bjöd fredag den 19 februari in Norges justitie- och beredskapsminister till ett digitalt möte för att diskutera de problem som under coronapandemin uppstått för nordbor i gränsregionerna.

Deltagare i BSPC:s digitala seminarium januari 2021 Foto: Riksdagsförvaltningen

BSPC höll seminarium om demokrati, desinformation och pressfrihet

Internationellt På initiativ av den svenska delegationen till den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) hölls den 1 februari ett seminarium under rubriken Demokrati i ett förändrat medielandskap. 60 personer från nationella och regionala parlament runt Östersjön deltog i seminariet. Frågor som desinformation, fake news och pressfrihet stod på agendan.

Oberoende domstolar och gripandet av Aleksej Navalnyj på agendan vid PACE:s vintersession

Internationellt Den 25–28 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin vintersession. Vid sessionen debatterades frågor som etiska, juridiska och praktiska avvägningar vid vaccination mot covid-19, gripandet av Aleksej Navalnyj i Ryssland och betydelsen av politiskt oberoende domare i medlemsländernas domstolar. Riksdagens delegation med 12 ledamöter deltog i vintersessionen.

Europarådets parlamentariska församling håller möte i hybridformat

Internationellt Riksdagens delegation med 12 ledamöter deltar i vintersessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 25–28 januari. Sessionen hålls både i Strasbourg och digitalt från medlemsstaterna. På agendan står bland annat etiska, juridiska och praktiska avvägningar vid vaccination mot covid-19 och betydelsen av politiskt oberoende domare i medlemsländernas domstolar.