Aktuellt

Regeringen bör kunna förlänga kraven på ID-kontroller direkt

Regeringen bör få möjlighet att förlänga föreskrifterna med krav på att buss-, tåg- och fartygspersonal ska göra ID-kontroller direkt när giltighetstiden för dem gått ut. Det föreslår justitieutskottet i ett utskottsinitiativ. Utskottet vill att riksdagen säger ja till lagändringar om det här. Centern och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Justitieutskottet vill se tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor

Justitieutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Justitieutskottet vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Det anser justitieutskottet, som tycker att riksdagen ska uppmana regeringen att börja driva frågan.

Fängelsedömda för våldsbrott bör tvingas delta i behandlingsprogram

Den som sitter i fängelse för våldsbrott ska vara tvungen att gå ett behandlingsprogram. Vägrar personen ska det ge sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om det till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Justitieutskottet vill ha samma begränsningar för alla pass och resehandlingar

För att minska missbruket av svenska pass vill regeringen införa begränsningar i passlagen. Justitieutskottet tycker begränsningarna är bra men vill att samma regler ska gälla för resehandlingar som utfärdas till flyktingar och statslösa. 

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas

I andra länder finns möjligheten att återkalla eller dra in passet vid terrorismresor. Det bör prövas även i Sverige, anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Justitieutskottet tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön

Tisdagen den 19 januari håller konstitutionsutskottet och justitieutskottet en öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön.

Justitieutskottet säger ja till id-kontroller på bussar, båtar och tåg

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot hela förslaget. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot delar av förslaget.

Justitieutskottet vill ha uppföljning av polisens nya organisation

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen nio olika uppdrag som rör rättsväsendet. En majoritet i utskottet vill bland annat se en uppföljning av den nya polisorganisationen, att allmänheten lättare ska kunna få kontakt med polisen och att polisen ska öka sin närvaro på internet.

Regeringen bör snarast lämna förslag om kriminalisering av terrorresor

Det bör vara brottsligt att förbereda, påbörja eller genomföra en resa till ett annat land för att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast återkomma med ett lagförslag om detta. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om internationellt samarbete mot terrorism. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.