Aktuellt

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 24 november ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under året.

KU kan se till att statsministern ställer krav på att ministrar deltar i granskningar

En statsminister bör i samband med regeringsbildningen ställa krav på ministrarna att de ska medverka i konstitutionsutskottets granskning, både under och efter tiden som minister. KU kan, inom ramen för granskningen av regeringen, verka för att statsministern ställer sådana krav. Det konstateras i en ny rapport som konstitutionsutskottet låtit ta fram.

Rapport om ministrars medverkan i KU:s granskning presenteras

Konstitutionsutskottet, KU, har låtit utvärdera frågan om ministrar och före detta ministrar bör vara formellt skyldiga att medverka i KU:s granskning av regeringen. Utvärderingen presenteras av utredaren Bertil Wennberg vid en presskonferens den 13 oktober. Presskonferensen går att följa via webb-tv.