Aktuellt

Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över

Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen. Det anser konstitutionsutskottet som tycker att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

KU riktar kritik mot förslag om regler för EU-valet

Konstitutionsutskottet, KU, anser att ett förslag från Europaparlamentet om regler för medlemsländernas EU-val i stora delar strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Konstitutionsutskottet föreslår fler åtgärder mot våldsbejakande extremism

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Konstitutionsutskottet tycker att de är bra men föreslår några ytterligare åtgärder.

KU föreslår Stefan Holgersson som ny justitieombudsman

Ett enigt konstitutionsutskott, KU, beslutade den 21 januari vid sitt sammanträde att föreslå att riksdagen väljer presidenten för Kammarrätten i Jönköping Stefan Holgersson till ny justitieombudsman.

Öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön

Tisdagen den 19 januari håller konstitutionsutskottet och justitieutskottet en öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 24 november ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under året.

Resultatet av omröstningen

KU kan se till att statsministern ställer krav på att ministrar deltar i granskningar

En statsminister bör i samband med regeringsbildningen ställa krav på ministrarna att de ska medverka i konstitutionsutskottets granskning, både under och efter tiden som minister. KU kan, inom ramen för granskningen av regeringen, verka för att statsministern ställer sådana krav. Det konstateras i en ny rapport som konstitutionsutskottet låtit ta fram.

Rapport om ministrars medverkan i KU:s granskning presenteras

Konstitutionsutskottet, KU, har låtit utvärdera frågan om ministrar och före detta ministrar bör vara formellt skyldiga att medverka i KU:s granskning av regeringen. Utvärderingen presenteras av utredaren Bertil Wennberg vid en presskonferens den 13 oktober. Presskonferensen går att följa via webb-tv.